Administrátorské funkce

Hlavní Administrátoři

Rozhodují o chodu hry, jejich rozhodnutí a slovo jsou svaté. Mají právo trestat, ale i dávat odměny.

Yuuki Asuna
Celkově určuje celý chod hry, má jako jediná právo veta.
práce na pozadí
vytváření profilů
doplňování profilů

Sinha
 schvalování registrací
 téma změn
 reklamy
 (počasí)

Naiome
 schvalování registrací
 kurzy
téma změn

Rellem Bloodmoon Virentem
• počasí
• práce na pozadí
• obchody, stav účtů

Administrátoři

Plní své povinnosti, občas mohou zaskočit za jiného Administrátora. Jejich slovo má velkou váhu, ne však vyšší, než -li slovo hlavního Administrátora.

Spirit
tréninky

Jessie
vytváření profilů na stránkách / • tréninky

Velether
• obchod, stav účtů
• zapisování

Tamara
• počasí
• téma změn

Pasivní Administrátoři

Z nějakého důvodu již nemohli zastávat svoji funkci, proto jim byla odebrána.
Ceana, Rissa, Vulcano, Nya, Černá Smrt, Catherine, Zya, Samee, Icee, Kyra, Lífi, Attie, Altair, Spirit, Dino, IceMoon, Ryuusaki, Amir, Crystal, Rossiel

Počasí: Rellem Bloodmoon Virentem, Tamara, (Sinha)
Práce na pozadí: Yuuki Asuna, Rellem Bloodmoon Virentem
Registrace (Schvalování, Přesouvání schválených do příslušné složky na emailu): Naiome, Sinha, (Yuuki Asuna)
Registrace (Vytváření profilů na stránkách): Yuuki Asuna, Jessie
Soutěže (Vymýšlení, Hlídání dodržení časového limitu a hlasování, Vyhodnocování, Zapisování): Všichni
Akce (Vymýšlení, Hlídání dodržení časového limitu, Vyhodnocování, Zapisování): Všichni
Kurzy (Vymýšlení, Vedení kurzů, Zapisování dovedností získaných z výuky): Naiome
Reklamy (Zapisování nových, Hlídání, zda uveřejněné hry mají štítek Niwatu): Sinha
T
éma změn (Kontrola a odpovídání na otázky, Řešení problémů a opravování nedostatků, Promazávání): Sinha, Naiome, Tamara
Trénink (Hlídání a zapisování, Promazávání): Jessie, Spirit
Obchody + SÚ  (Schvalování, Zapisování, Promazávání): Rellem Bloodmoon Virentem, Man’yak
Profily (Schvalování a zapisování partnerů, Schvalování a zapisování potomků, zapisování se provádí do profilů všech ostatních členů rodiny a dávají se odkazy): Yuuki Asuna, Naiome,