Administrátorské funkce

Hlavní Administrátoři

Rozhodují o chodu hry, jejich rozhodnutí a slovo jsou svaté. Mají právo trestat, ale i dávat odměny.

Rellem Bloodmoon Virentem
Celkově určuje celý chod hry, má jako jediný právo veta.
Určuje počasí společně s Tamarou a Sinhou. S Yuuki Asunou Lumen a Sinhou schvaluje registrace a přesouvá je do příslušné složky na emailu a vytváří účty na stránkách.

Tamara
Společně s Rellemem Bloodmoonem Virentem a Sinhou určuje počasí. Kontroluje se Sinhou Téma změn, odpovídá na otázky a postupně jej promazává a upravuje všechny nedostatky, na které je v něm upozorněno, případně předělává nefungující, nebo neaktuální informace.

Yuuki Asuna Lumen
Pracuje na pozadí a stará se o celkový vývoj hry, mění grafickou stránku.
S Amirem se stará o Questy,hlídá dodržení časového harmonogramu a cíle, vyhodnocuje a zapisuje odměny. S Naiome dohlíží na kurzy, s Rellemem Bloodmoonem Virentem a Sinhou schvaluje registrace a přesouvá je do příslušné složky na emailu a vytváří účty na stránkách. Společně s Tamarou mění posty vlků na fóru. S Naiome a Amirem se stará o akce, jejich vyhodnocení a zapisování.

Sinha
Společně s Rellemem Bloodmoonem Virentemem a Tamarou určuje počasí. S Naiome zapisuje Reklamy a hlídá dodržování toho, že vypsané RPG mají na svých stránkách štítek těch našich. Kontroluje s Tamarou Téma změn, odpovídá na otázky a postupně jej promazává a upravuje všechny nedostatky, na které je v něm upozorněno, případně předělává nefungující, nebo neaktuální informace. S Yuuki Asunou Lumen a Rellemem Bloodmoonem Virentemem schvaluje registrace.

Naiome
Spolu se Sinhou zapisuje reklamy a kontroluje zda mají náš štítek na jejich stránkách. Spolu s Amirem a Yuuki Asunou Lumen vymýšlí, vede, zapisuje a následně vyhodnocuje akce, s Yuuki Asunou Lumen rovněž i vymýšlí, vede a následně i zapisuje kurzy. S Yuuki Asunou Lumen, Rellemem Bloodmoonem Virentem a Sinhou schvaluje registrace a přesouvá je do příslušné složky na emailu.

Administrátoři

Plní své povinnosti, občas mohou zaskočit za jiného Administrátora. Jejich slovo má velkou váhu, ne však vyšší, než -li slovo hlavního Administrátora.

Amir
S Yuuki Asunou Lumen se stará o Questy, hlídá dodržení časového harmonogramu a cíle Questu, vyhodnocuje a zapisuje odměny. Zároveň má na starost Akce, dodržení časového harmonogramu, vyhodnocování a zapisování po boku Naiome.

Rossiel
Stará se především o různé novinky a vylepšení pro celou hru, vymýšlí nové předměty a rozšíření hry. Zároveň pomáhá s věcmi, které nestihli ostatní administrátoři.

Jessie
Vymýšlí a zveřejňuje soutěže, hlídá dodržení časového limitu a hlasování společně s Crystal a Man’yakem, spolu s Crystal taktéž vytváří schváleným registracím profily na stránkách. Se Spirit hlídá tréninky, jejich provedení a zapsání.

Spirit
Kontroluje obchody s Man’yakem schvaluje a zapisuje. Rovněž hlídá tréninky a zapisuje je, kontroluje a zapisuje změny na profily hráčů, jejich rodiny, potomky a partnery.

Man’yak
Hlídá se Spirit obchody, jejich schvalování, provedení a zapsání. Zároveň vymýšlí s Crystal a Jessie soutěže, hlídá jejich harmonogram a následně je vyhodnocuje a zapisuje.

Pasivní Administrátoři

Z nějakého důvodu již nemohli zastávat svoji funkci, proto jim byla odebrána.
Ceana, Rissa, Vulcano, Nya, Černá Smrt, Catherine, Zya, Samee, Icee, Kyra, Lífi, Attie, Altair, Spirit, Dino, IceMoon

Počasí: Rellem, Tamara, Sinha
Grafika + práce na pozadí: Asuna
Posty na fóru: všichni hlavní administrátoři
Registrace (Schvalování, Přesouvání schválených do příslušné složky na emailu, Vytváření účtů na stránkách): Asuna, Rellem, Sinha, Naiome
Registrace (Vytváření profilů na stránkách): Jessie
Soutěže (Vymýšlení, Hlídání dodržení časového limitu a hlasování, Vyhodnocování, Zapisování): Jessie, Man’yak
Akce (Vymýšlení, Hlídání dodržení časového limitu, Vyhodnocování, Zapisování): Naiome, Amir, Asuna
Questy (Vymýšlení, Hlídání dodržení časového limitu a cíle, Vyhodnocování, Zapisování): Asuna, Amir
Kurzy (Vymýšlení, Vedení kurzů, Zapisování dovedností získaných z výuky)Asuna, Naiome
Reklamy (Zapisování nových, Hlídání, zda uveřejněné hry mají štítek Niwatu): Sinha, Naiome
T
éma změn (Kontrola a odpovídání na otázky, Řešení problémů a opravování nedostatků, Promazávání): Tamara, Sinha
Trénink (Hlídání a zapisování, Promazávání): Spirit, Jessie
Obchody + SÚ + Úschovna (Schvalování, Zapisování, Promazávání): Spirit, Man’yak
Profily (Schvalování a zapisování partnerů, Schvalování a zapisování potomků, zapisování se provádí do profilů všech ostatních členů rodiny a dávají se odkazy): Spirit