[AKCE] Hunger games

Zdravím vás, naši drazí vlci.
Přinášíme vám novou Velkou akci.
V rámci Ateamu jsme se totiž rozhodli a shodli, že z důvodu odchodu několika aktivních postav se smečky sjednotí do jedné, ale aby to bylo fér pro obě – možná lehce nedobrovolně zúčastněné – strany, vymysleli jsme možnost jak vy sami můžete ovlivnit Velké rozhodnutí.

Která smečka bude tou, která přežije?

Od nynějška po dobu Akce budou soutěže ne pro hráče, nýbrž pro vlky. Jak to myslím? To se dozvíte níže. Pro příběh připravuje Kawatty novou herní mapu, kterou během Akce bude šance postupně odkrývat a za poražení nejrůznějších nástrah dané oblasti budou samozřejmě i odměny, jmenovitě pro vlky, již bojovali a odměny se budou počítat, jak jinak, než podle vaší aktivity a kvality postů, ale navíc i v rámci objevování mapy budete získávat cenné body, které ovlivní život každičkého tvora na území.

Tuláci
Navzdory tomu, že byla Akce navržená výhradně pro smečky, tuláky nenecháme jen se v míru toulat. Soutěží se budou moct také zúčastnit, avšak za jejich výtvory nebudou připisovány body. Budou se hodnotit zvlášť a mohou tak získat speciální odměny pro sebe. Akce příběhová se jich však bude dotýkat úplně stejně jako vlků smečkových.

Soutěže
Jak už jsem zmínila, soutěže budou probíhat trochu jinak.
Například; Pokud bude soutěž kreslící, nemusíte posílat jeden soutěžní obrázek za sebe, jakožto svou osobu, ale můžete jich poslat víc, jeden za každou postavu.
Skupiny budou dvě.
Ellorijská smečka a Erisejská smečka.
Každý má možnost získat pro svou smečku body (tj. v rámci akce a body jsou pro smečku) a pro svého vlka různé vylepšení, podle vaší aktivity (tak, jako doposud)..
Co vaše komentáře při soutěžích budou obsazovat? Jméno vlka za kterého je soutěžní příspěvek a smečku, ve které vaše postava je a které se tak poté přičte bod.
Vyhodnocení soutěží – Vždy budou dvě. První tři místa jako vždy obsadí nejlepší dílo, Vámi vybrané, ale hlasy pro tuláky se k nim počítat nebudou. Ty se spočítají zvlášť a budou hodnoceny zvlášť (vše v jednom příspěvku).

Nová místa a jejich nástrahy
Kromě nových herních míst, která se budou postupně odkrývat, bude potřeba porazit nejrůznější nástrahy dané oblasti. Ke každé nástraze, kterou bude třeba pro odkrytí celé mapy porazit, bude zároveň vždy zveřejněn minimální počet vlků a kolik tlapek dovedností by měli dohromady mít, aby ji vlci překonali.
Pokud vlci neodkryjí místa včas, nezoufejte. Po skončení akce se odhalí všechny, avšak nedobitým místům nelehké nástrahy zůstanou a bude možnost na ně skupinu složit vždy. Vlci ze smečky mohou požádat o pomoc i tuláky a naopak.

Nástrahy
Každá nástraha je něčím jedinečná a na každou budou potřeba jiné přednosti a strategie.
Poražená nástraha, pokud bude představovat nějakého nepřítele, se následně promění ve světlo, zjeví se v menší podobě a stane se Speciálním mazlíčkem u vlka, který byl při boji nejaktivnější a měl nejkvalitnější posty. A překonaná nástraha také vlkům dá nějaké speciální překvapení.

Samotný příběh
Je i nová herní mapa s novými místy na průzkum a vlčím očím skryté portály, které povedou na tajuplné magické levitující ostrovy, daleko za mořem. Více se dozvíte až v průběhu akce.

Jak dlouho akce bude trvat a co bude po ní?
Rádi bychom se vešli do časového úseku 3-4 měsíců, ale všechno se bude odvíjet od vaší aktivity.
Nejvíc se toho samozřejmě dozvíte až po akci, ale rovnou mohu říci, že nová místa zůstanou jako volně herní, ale stále v nich na vás budou čekat nástrahy, případně bude komplikované se na ně dostat.
Po skončení akce se body sečtou a ta smečka, která neprojeví dostatečnou sílu a bojovnost, bude pohlcena smečkou druhou, vítěznou.

Doufám, že si každý najde v téhle dlouhodobé Akci zálibu a z potěšením oznamuji, že Hladové hry právě začínají!

~ Nira

Posted on Category: Akce.

Napsat komentář