Aktuality I.

Zdravím, vlci!
Jak již jistě všichni zaznamenali, Niwat si v posledních týdnech prošel několika změnami.

Největší a také nejzásadnější změnou bylo pravděpodobně zrušení hned tří smeček – Ishimury, Kirigakure a Stříbrného Fénixe, které zde vládly již od 12. května roku 2015.
Ostatně – o tom, co se přesně událo, se nejlépe dozvíte z této povedené básně.

A tak, jednoho dne,
nastala událost, co s Niwatem hne.
Na území Zeissekém, spřádaly se plány,
že nové hranice budou dány.
Tak rozhodla Naiome, královna temných,
zpravila svou smečku o plánech tajemných.

Ishimurští vlci, na slunci mezitím leželi,
vždyť bát se ničeho nemusí, to přeci věděli.
A to osudovou chybou, stalo se jim,
když kolem Naiome objevil se smrtelný dým.
Sama však před výzvou nestála,
Velethera a Niru si k sobě přizvala.

Ishimurská alfa však v táboře byla sama,
nastalo tak dech beroucí drama.
Kdo si stoupne vedle Reelova boku,
a pomůže mu odolat útoku.
Kay nakonec stal se jeho spásou,
nedisponoval přesto jen silou, ale i krásou.

Avšak temní vlci nehleděli na nic kolem sebe,
celá jejich smečka už se na území třepe.
A tak nelítostný boj hned začal,
prach zanedlouho v krvi plaval.
Přihlížejícím jejich souboj bral dech,
co dělo se dál, nezdálo se jim ani v nejhorších snech.

Kay v souboji s Naiome pomalu život ztratil.
Reel za svou prohru tvrdě platil.
Pravidla byla jasně dána,
Zeiss byla výhra přána.
Hned na to došlo k několika zradám,
Alfy Zeisské navrhly vlkům, aby přidaly se k jejich řadám.

Většina vlků odešla z území,
zbytek pokusil se hledat v temnu zázemí.
Náhle se ozvalo zavytí táhlé,
že Ishimura už neexistovala náhle.
S tím všichni vlci se však smířit nechtěli,
setkali se tedy dva vlci sečtělí.

Orfeon a Jessie rozhodli se z rána,
Že jménem Elloris, bude nová smečka zvána.
A tak ze čtyř smeček staly se dvě,
V jedné světlo, láska, druhá utápí se v tmě.

~ Minor

Území Ishimury se tedy stalo 11. června 2018, v niwatském čase uprostřed léta, součástí vyhnané smečky Zeiss. Vlci, kteří byli této již neexistující smečky členy, stáli ten den před těžkou volbou – buď zůstanou, věrni jen a pouze alfám Zeiss, nebo opustí svůj domov a přidají se do jedné ze dvou zbývajících smeček.
Pro ty, co se rozhodli odejít, však bylo nachystáno ještě jedno překvapení. Hned následující den, kdy se již zpráva o této události roznesla snad do všech koutů Niwatu, se totiž alfy Kirigakure a Stříbrného Fénixe rozhodly, že nechají své dvě smečky zaniknout a spojí je do jedné.
12. června 2018 proto vznikla smečka Elloris. Nyní jediná uznávaná smečka na Niwatském území pod správou Elitních vlků. Alfou této smečky se stal Orfeon Virentem, syn Naly a Rellema Bloodmoon Virentema, syna samotné zakladatelky první smečky na Niwatském území, Vittani Virentem, a v současné době Elitního vlka. Po boku mu stojí Jessie Crystal Eye, jedna z nejsilnějších a také nejmoudřejších vlčic z bývalé smečky Kirigakure.

Pro tuto smečku byla nově zřízena stránka s profesemi. (zde)
Záleží jen na alfách, zda profese ponechají tak, jak jsou, nebo si je pozmění k obrazu svému, či zruší úplně.

Taktéž byla pro tuto smečku nově zřízena kronika. (zde)
Sem vlci mohou zapisovat vše, co se na území smečky Ellloris změní (nebo, protože smečka již nějakou chvilku existuje, se už změnilo), aby tyto události zaznamenali i pro všechny další generace vlků. Pro inspiraci přikládám kroniku smečky Zatmění.

Stejně tak na stránkách této smečky naleznete i nové zákony a pravidla, které platí pro všechny, kteří se rozhodnout stát se jejím členem.

Jediné neaktuální informace prozatím poskytuje stránka s mapou území a jeho popisem. Ale i ta bude v nejbližších dnech aktualizována.

Pro smečku Zeiss se toho mnoho nemění. Pozměněna byla pouze mapa a taktéž došlo k aktualizaci doteď nevyužívané kroniky. Zda bude využita nyní, záleží pouze na vás.

K další změně došlo u Elitních vlků.
Ve VKNP u nich byly dopsány informace ohledně toho, jak se to má s jejich „nesmrtelností“ a protože to nejsou žádní zatrpknutí stařečci, ale vlci, kteří jdou s dobou, kromě magie elitních vlků, která jim poskytovala dvě tlapičky k dovednosti (nebo dovednostem), ve kterých nejvíce vynikají, po dohodě se všemi Draky nyní navíc každý Elitní vlk získává kompletní magickou dračí výstroj. Tedy další tlapičku k síle a výdrži.

Někdo si toho možná již všiml, někdo možná ne, ale taktéž došlo k menším změnám v administrátorském týmu.
Hlavními administrátory jsou nyní Rellem Bloodmoon Virentem, Sinha a Naiome, přičemž právo veta má Yuuki Asuna.
Z postu hlavního administrátora byla po třech letech funkce degradována Tamara a tímto se stává administrátorem stejně jako jím je Jessie, Spirit či Velether.
K řadám pasivních administrátorů se oficiálně přidala Crystal, Amir a Rossiel.

Další věcí je již tak trochu pozapomenutá stránka s obrázky mazlíčků, kterou jsem se rozhodla tímto způsobem znovu přivést do vašeho povědomí.
Protože bych si opravdu přála, aby se její obsah začal postupně rozšiřovat, rozhodla jsem se, že každý obrázek, který se nám rozhodnete pro účel hry věnovat, bude odměněn a to odpovídajícím množstvím VB.
Obrázky posílejte nejlépe v přiložené stránce do komentářů.

A na konec bych na vás měla menší otázku. Kdysi, asi tak o rok zpět, zde fungovala tzv. Kniha rekordů a to pod správou Attie. Ta se však této funkce vzdala a náhrada se za ni tehdy nenašla. Byl by o tuto funkci zájem teď?
Pokud ano, může se mi dotyčný/á ozvat do soukromých zpráv na fóru nebo si o ni napsat do Tématu změn.
Jednalo by se především o to, že by dotyčný/á schvalovala návrhy na niwatské rekordy, ne všechny totiž mohou být vhodné, nebo minimálně upravovala jejich formulaci do přijatelné podoby.
A protože nejde jen o pouhé schvalování návrhů, hráč sám by měl mít přehled o tom, co se ve hře děje a tyto rekordy zaznamenávat, chtělo by to někoho dlouhodobě aktivního.

~ Tamara