Nový hlavní administrátor

Home / Aktuálně / Nový hlavní administrátor

Zdravím,

tímto bych chtěl oznámit jednu změnu, jež byla jednohlasně osouhlasena v Administrátorském týmu. Je možné, že v následujících dnech, až týdnech, dojde ještě k nepatrným změnám co se rozpisů týče, nicméně ty by nikoho z nás neměly nikterak zasáhnout.

Co se však bezpodmínečně týká všech, je nový administrátor na postu Hlavního administrátora. Vzhledem k odváděné práci, spravedlnosti a schopnostem, se jím stává

Naiome.

Přeji jí tímto hodně štěstí a klidnou službu Niwatu. Pevně věřím, že bude i nadále plnit své povinnosti tak, jako tomu bylo doposud.

Děkuji za věnovanou pozornost a přeji příjemnou hru.

Tosar

NiwatCon v Praze!

Home / Aktuálně / NiwatCon v Praze!

Naskytla se ne tak úplně běžná příležitost – Naiome zamířila do Čech! A byla by škoda jí ochudit o možnost potkat co nejvíce českých niwaťáků, kteří by o to stáli a zamířili by do Prahy. Je to tedy skvělá příležitost uspořádat v Praze sraz. Minimálně bych se na NiwatConu objevila já (Man’yak) a Naiome, pravděpodobně i Asuna a dále je na vás, kdo by se dostavil. Je nám jasné, že nejspíše s časem a datem nevyhovíme všem, však připravili jsme si pro vás menší dotazník, jehož vyplnění by nám velmi pomohlo s organizací.

DOTAZNÍK

Zákony tlupy Krvavé slzy

Home / Nezařazené / Zákony tlupy Krvavé slzy

Patron: Naoki

Území: Jedná se o toulavou smečku, proto jí nenáleží žádné území.

 

Zákony tlupy Krvavé slzy

 

Vlčata

Posty: Každé vlče, které dosáhne třetího roku, je povinno se představit Patronovy a dokázat své dovednosti a vědomosti. Patron danému vlčeti položí různé otázky, které se budou týkat tlupy. Pokud vlče odpoví alespoň polovinu správně, prošlo první zkouškou. Poté následuje fyzická zkouška, kterou opět určuje Patron. Jestliže vlče nesplní jednu ze zkoušek, stane se z něj automaticky vetřelec a bude mít dvouměsíční lhůtu, aby se doučil na splnění druhé zkoušky.

Zkoušky: Každá zkouška je stejně obtížná, ať se jedná o jedince z Patronovi rodiny, vlčete, či vetřelce. Zkoušky vám umožní se dostat na post Menba, tudíž po splnění se stanete obyčejným členem tlupy.

Rodičovství: Rodiče jednotlivých vlčat jsou povinni se starat o vlče, dokud se nenaučí chodit, mluvit a lovit. Poté je zcela jejich volba, zda přenechají zodpovědnost jakémukoliv Komori, či se o vlče budou dále starat sami. Jestliže rodiče vychovávají vlčata sami, jsou automaticky zodpovědní za jejich činy.

Vychovatelé: Jestliže si rodiče vyberou kohokoliv z postu Komori, aby se staral o jejich vlčata, je povinen jejich vlče přijmout. Pokud již vychovává jiná vlčata z jiné rodiny, může další rodiče odmítnout. Každý Komori by měl vychovávat alespoň jedno vlče, je-li k dispozici. Jestliže již vychovává je zodpovědný za jejich dovednosti a vědomosti.

 

Vetřelci

Posty: Kdokoliv, kdo přijde nově mezi tlupu, je považován za vetřelce a tím pádem i za hrozbu. Pokud jste vyhledali Krvavou slzu pod záminkou stát se členem této tlupy, tak jste povinen složit fyzickou zkoušku, kterou vám dá Patron, či Nuntius. Je nesmysl, aby vetřelec dokázal své vědomosti ohledně Krvavé slzy, tudíž se často dělá test, zda byste byli věrni tlupě.

Práva: Je to jednoduché. Krvavá slza nemá žádné území, tudíž vám nemůže omezit lov. Ovšem každý vetřelec, který se motá kolem této tlupy, nemá žádná práva. Jestliže vetřelec dělá potíže a snaží se všelijakým způsobem zjistit o tlupě informace, každý člen má právo ho zabít.

 

Jiné smečky

Příjem vlků: Bylo by pro vás jednodušší, kdybyste byli vetřelci, jelikož nikdo nemá rád zrádce. Záleží na pověsti vlka, a pokud by se jednalo o špatnou pověst, Patron má všechna práva ho odmítnout.

Vztahy k ostatním smečkám: Krvavá slza nedůvěřuje z osobních důvodů Patronu smečky Ishimura. Jiné smečky jsou zahrnuty do neutrálu.

 

Lov

Co se lovu týče, jelikož Krvavá slza nevlastní jakékoliv území a je to stěhovavá tlupa, zařazuje se jakožto příživník na cizích smečkách. Okrádá jednotlivé smečky o jejich kořist a zvěřinu. Každý člen této tlupy má povoleno lovit kdekoliv, ovšem nesmí pomáhat příživníkům, jakožto jsou vetřelci, či jiní členi smeček.

 

Zákony tlupy:

  • Je brán velký důraz na uznávaní vyšších postů v tlupě. Jestliže se najde jedinec, který znehodnocuje vyšší posty, než je on sám, čeká ho buď smrt, nebo v lepším případě vykázání.
  • Každý člen tlupy je povinen se uklonit Patronovi. Neučiní-li tak, je to bráno jako znehodnocení postavení.
  • Patron má veškerá práva degradovat na nižší post jakéhokoliv člena tlupy bez důvodů.
  • Je přísně zakázáno mluvit otevřeně o všech informacích, které Krvavá slza seskupila.
  • Jestliže kdokoliv začne vyslýchat, je přísně zakázáno prozradit svoji identitu, či identitu jiného člena tlupy a vždy se musíte představovat přezdívkou, kterou vám Patron vybere.
  • Za každou nekázeň, která se v tlupě ukáže, je přísný trest.
  • Všichni členi jsou povinni ochraňovat Patrona v případě nebezpečí.
  • Každé partnerství, či novorozená vlčata je nutno oznámit Patronovi.
  • Jestliže někdo znehodnocuje své postavení, je automaticky degradován na nižší post.

 

Počet postav: Neomezeno.

 

Akce:

Přihlásit se může každý, do miniakcí jsou zapojováni všichni automaticky.

Rychloakce s Měsíčňany

Home / Akce / Rychloakce s Měsíčňany

Jak už bylo předesíláno zde, se smečkou Měsíčního svitu jsme se rozhodli uspořádat společnou akci. Její zvláštnost tkví v tom, že je trochu… narychlo.

Tedy kdo má zájem se zúčastnit, od 19:00 je možné psát do příběhu na Niwatu – na libovolných částech území se objevují portály, které přemisťují do území Xikuratu. Úkolem vlků, kteří se na území smečky Měsíčního svitu dostanou, je – jak jinak – vrátit se v pořádku domů.

19:30 začíná hra na chatu smečky Měsíčního svitu (kdoby měl zájem pravidelně hru screenovat, nechť tak učiní!). Veškerá pravidla hry a její průběh pak visí na vypravěči smečky Měsíčního svitu.

Používání magie je povoleno, avšak pouze v rámci pravidel – pět levelů magie odpovídá průměrnému vlkovi ze smečky. O tom, jak se hra vyvine, rozhodnete vy. A vypravěč ze smečky Měsíčního svitu.

P.S.:
Důležité upozornění; můžete hrát s vícero postavami, avšak jméno na chatu bude jménem vaší hlavní postavy.
A posty máte nejen povolené, ale dokonce i nařízené, psát krátké… Bavte se.

Doufám, že si první mezismečkovou hru v historii Niwatu užijete!
(Tak, jako jsme se bavili my při plánování. No, to radši ne…)

~ Tosar & Flame

Před dávnými časy… Smečka Měsíčního svitu!

Home / Aktuálně / Před dávnými časy… Smečka Měsíčního svitu!

http://www.imagehosting.cz/images/smswlw.jpg

Znáte ji?
Nebo ne?

Pokud ano, fajn. Pokud ne, tak už ano.
Takže fajn.


Smečka Měsíčního svitu byla jednou z her, na kterých jsem já sám „vyrůstal“. Smutné je, že po nějakém čase – stejně jako drtivá většina ostatních her – jednoduše zahynula. Zmizela vůdkyně a ač smečku předala, neudělala správně *hodí nápadně okem po Rellemovi: ‚Snaž se, synu.’* a smečka se postupně rozpadla.

Nyní však přišla nová generace hráčů, která se rozhodla smečce navrátit její původní slávu. A mě tato generace oslovila, protože tomu se říká zápal pro hru!

Začínáme plánovat mezismečkovou akci, s kým z vás můžeme počítat?

~ Tosar

Niwat byl, není, ale bude hate free

Home / Aktuálně / Niwat byl, není, ale bude hate free

Možná vám to uniklo, možná ne.

Každopádně se nám tu na Niwatu rozmohl – skrz nejmenované hráče – nepěkný zvyk. A to odsuzování různých skupin lidí. Začalo se vírou a protože se to netýkalo nikoho konkrétně, rozhodla jsem se to přejít jen s varováním. Nicméně pokračuje to homosexualitou a já se bojím, co bude příště. Barva pleti? Etnikum?
Tentokrát došlo k diskriminaci z důvodu homosexuality, na základě údajně „špatných zkušeností“… Koho to zajímá víc – vše, co se dělo a co proběhlo, kdo byli aktéři, a tak podobně, nechť si to zjistí od ostatních hráčů.
Já se však rozhodla pro krátké, jasné a stručné rozhodnutí, které budete všichni respektovat.

Na Niwatu jsou vítaní všichni, kteří svými zvyky a názory nepoškozují, nebo nediskriminují ostatní. V případě, že k nám zavítá muslim, homosexuál, rom, atp. (každý člověk, který nesplňuje to kritérium „normální“, nebo co) je vítaný – a co víc, automaticky se dostává pod moji ochranu.
Zároveň upozorňuji, že nikdo nemá právo nikoho diskriminovat na základě těchto věcí. Tedy pokud se nechcete zúčastnit soutěže, nikomu to nevadí. Pokud se nechcete zúčastnit soutěže, protože vyobrazuje homosexuály, vadí, ale dokud si svoje důvody necháte pro sebe, dejme tomu. Pokud je ale budete veřejně prezentovat, je to poškozování zmíněných osob.
Za takovéto chování budou přicházet přísné tresty.

Homosexualita je stejně normální, jako heterosexualita a byla prokázána u mnoha živočišných druhů. I mezi vlky. Není tak častá, to je pravda, avšak nutno podotknout, že mezi vlky ani nevzniká „láska“, ale instinktivní pud, vedoucí k zachování druhu.
Pokud děti na Niwatu nemají věk k řešení homosexuality, pak ani heterosexuality. Stejně jako pansexualita, asexualita, bisexualita a transgender to není nic, nad čím by bylo nezbytné se pozastavovat. Pokud tu budou jistí hráči dělat scény, že jsou jim tyto části našeho druhu odporné, pak se pochopitelně budou i děti víc zajímat o to, co že to znamená. Pokud to však bude bráno normálně, jako standard společnosti, nikoho nenapadne se nad tím hlouběji zamýšlet. Jsme v 21. století a každý může milovat koho chce. (Pokud to není v rozporu se zákonem, omlouvám se, zoofilové a pedofilové…)

Co se týče víry, Islám není v žádném případě náboženství, jaké se z něj dělá v dnešních médiích. Muslimové jsou, stejně jako křesťané, ateisté, buddhisti, židé, … stále jen lidi a mají různé názory a chování. Muslim se nerovná terorista a magor, prosazující právo Šarí’a. Jsou muslimové, kteří věří v ISIS, pak ano, ti jsou špatní – ti chtějí zabíjet, ty odsuzujme. Pak jsou muslimové, kteří mají nacionalistické sklony – stejně jako ti „normální“ lidi. A jsou tu i muslimové, co jsou přátelští a snesli by vám modré z nebe.

Dívejte se kolem sebe. Lidé se nedají házet do jednoho pytle kvůli jejich víře, orientaci, barvě pleti, nebo ekonomické situaci. Poznejte jednotlivce.
Až budete znát jednotlivce, všechny důvody jeho pohnutek a celý jeho život, pak suďte.
Pak toho člověka klidně odsuďte.
Ale do té doby se neopovažujte.

Pamatujte si to.

http://2.bp.blogspot.com/-l4xNxD_QZrs/VYZ-PeIVdVI/AAAAAAAAA7s/e6pLLNxAU3Q/s1600/funny-skeletons-white-black-gay.jpg

Vittani Virentem

Rozšiřování řad administrátorů

Home / Aktuálně / Rozšiřování řad administrátorů

Možná už jste si stihli všimnout, možná nikoliv – tak či onak, pro upřesnění.
A doporučuji přečíst opravdu všem, možná vás na konci něco překvapí.

Administrátorský tým si po právě třech náročných kolech vybral právě tři nové členy a mně je nyní ctí je oficiálně představit a popřát jim mnoho štěstí, úspěchů a trpělivosti při plnění jejich povinností. Těmi hráči, kteří se od nynějška budou podílet na chodu a rozvoji hry jsou Amir, Crystal a Ryuusaki.
Zároveň byl z týmu vyloučen administrátor IceMoon, kterému tímto velmi děkujeme za všechno, co pro Niwat během svého působení udělal.
S přihlédnutím k tomu, že hlavní vedoucí projektu, Rellem Bloodmoon Virentem je momentálně indisponován a plnění jeho funkcí není možné a dále vzhledem k odchodu hlavní administrátorky Spirit se veškerá zodpovědnost za chod hry ocitla na ramenech Tamary. A jelikož i ta se pomalu začíná stávat obětí povinností starších, bylo nezbytné vybrat hlavního administrátora, který bude aktivní, obětavý a Tamaře nápomocný.
Bez delšího rozmýšlení jsem se rozhodla, bez přihlédnutí na názor kohokoliv jiného, vybrat Yuuki Asunu Lumen. Jelikož je jednou z původních hráček Niwatu, stálou administrátorkou – kterou ale ať ani nenapadne flákat svoje nynější povinnosti tak, jako do teď – a výrazným podílem se přičinila k tomu, že máme stránky a funkční fórum, doufám, že nikdo z vás nebude mít námitky. Pokud ano, žádala bych opravdu konstruktivní a především objektivní názory, které si případná osoba bude schopná a ochotná obhájit.

Dále prosím o trpělivost ohledně momentálního vykonávání některých administrátorských funkcí, neboť vzhledem k velkým členským změnám dojde i k jinému přerozdělení prací, které bychom ale měli zvládnout do konce tohoto měsíce. Stránka s administrátorskými funkcemi bude průběžně aktualizována.

Děkuji,
Vittani Virentem

Zužování řad administrátorů

Home / Aktuálně / Zužování řad administrátorů

K velké lítosti všech stávajících členů administrátorského týmu oznamujeme,
že v úterý, 17.1.2017 v 18:54 se administraci hry rozhodl dobrovolně opustit Dino de Mal
a ve čtvrtek, 19.1.2017 v 20:14 opustila vedení z vlastního uvážení i Spirit Glaciem no Ignis.
Oba dva zůstávají i nadále Niwatskými hráči, ovšem bez veškerých administrativních pravomocí.

Jménem celého administrátorského týmu a celého Niwatu jim oběma velmi děkuji za vykonanou práci, za čas i úsilí, které věnovali rozvoji hry, za trpělivost při jednání s hráči a za příjemné chvilky, které jsme spolu mohli trávit jako tým.
Přejme jim proto mnoho štěstí a úspěchů, ať už je budou hledat kdekoliv.

~ W.

Čas nadešel.

Home / Aktuálně / Čas nadešel.

Všichni jednou dojdeme věku, případně situace, ve které si musíme určit naše priority.
A já toho věku došla právě teď – vlčci moji nejdražší, mojí prioritou bude následující dva roky škola, neboť jedině úspěšné absolvování a co možná nejlepší známky mi mohou zajistit to, že po zbytek života budu dělat to, co mě baví.

Bohužel Niwat je pro mě místem, které nejsem schopná mít na vedlejší koleji, proto jsem se rozhodla jej ze svého života dočasně odstranit úplně. Vrátím se, o tom nepochybujte. Mé diktatury se totiž nezbavíte nikdy. Jen… následující dva roky se zde nebudu vyskytovat prakticky vůbec. Moji funkci a tedy i veškerou moc nad hrou předávám Rellemovi Bloodmoonovi Virentem.

Samozřejmě si i nadále nechávám určité právo kdykoliv zasáhnout do čehokoliv, co uznám za vhodné.

Mám vás ráda, vlčci moji.
Tentokrát žádné dlouhé slohy nebudou. Není důvod. Je to jen dočasné.
Buďte hodní a držte při sobě, smečko.
Tak zase jednou… se budu těšit. Doufám, že vás tu najdu všechny a nezapomenete na mě.
Nezapomenete na Niwat.

S láskou,
Vittani Virentem.

[Akce] Voda je zpátky. Ale území se… změnilo.

Home / Akce / [Akce] Voda je zpátky. Ale území se… změnilo.

Inu a tak se stalo, že se vůdci snad nejméně empatické, nejzlejší a nejsurovější smečky slitovali nad omegou a to zapůsobilo na Draka Přírody tak mocně, že uznal, že jejich zkouška může být ukončena.

Nechal na území dopadnout velké množství živé vody, která bleskurychle dokázala oživit téměř vše, co sucho na zahubilo. Ovšem vlci si velmi rychle začali všímat změn. Byť se okolo nich začíná příroda opět probouzet, je to jiné. Území se totiž změnilo, lesy se posunuly a vodní toky taktéž. A území vyhnané smečky Zeiss.

Mapa2

Takže, ano. Nová mapa, nový prostor. A ještě jedna nepatrná věc… o té ale až za chvíli. Teritorium jednotlivých smeček bude dokresleno, zatím však pro velmi zběžnou představu:

Mapa2se-smeckami