Speciální talismany

Speciální talismany

Talisman krve
Tento amulet umožní svému nositeli zavětřit zraněného tvora až do vzdálenosti 10 km a tak jej úspěšně lokalizovat a najít. Kromě toho umožní rozpoznat zkaženou či otrávenou krev a tak se vyhnout jejímu pozření.
.- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Talisman klidu písečné bouře
Tento amulet slouží k ochraně svého nositele před částicemi prachu, písku či hlíny, poletujícími vzduchem. Například sešle-li někdo na nositele bouři takového charakteru. Vítr se sice do vlka opře, ale částice, které by mu znepříjemnňovaly dýchání a vidění, opadnou v okruhu dvou metrů, jako by narazily do neviditelné stěny.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Úlomek parohu jeleního lesního démona
Dokáže vycítit blízkost jedovatých živočišných látek. Když je příliš blízko nositeli například nebezpečné zvíře, jako had, škorpión a jiné, začne se z něj uvolňovat zelená pára a tím signalizuje, že je nositel blízko živočišnému jedu a tudíž blízko nebezpečí.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Talisman vodní clony
Tento amulet umožní svému nositeli odpuzovat od svého těla déšť a několik minut (zhruba čtvrt hodiny) dýchat pod vodou.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –