Speciální útoky

 

Speciální útoky – POMOCNÍCI

Klon dvojnásobné velikosti, síly a výdrže
Název bonusu: Speciální útok: klon dvojnásobné velikosti, síly a výdrže
Popis: Vlk vytvoří svůj jeden klon, který bude mít dvojnásobnou velikost vlka, jeho síla a výdrž bude 2x taková, jako síla a výdrž vyvolávajícího. Například, když má vlk sílu 30 a výdrž 20, pak jeho klon bude mít sílu 60 a výdrž 40.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Ent – schopnost oživení stromu
Název bonusu: Speciální útok: Ent – schopnost oživení stromu
Popis: Vlk probudí jeden strom a přinutí, jej k útoku místo sebe. Strom-Ent má poloviční rychlost než vyvolávající vlk, ale dvojnásobnou sílu. Příklad, když má vlk sílu 30 a rychlost 20, pak Ent bude mít sílu 60 a rychlost 10.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Přivolání mrtvého
Název bonusu: Speciální útok: Přivolání mrtvého
Popis: Vlk dokáže přivolat mrtvou bytost se sílou 70, rychlostí 30, která za něj nebo s ním bude bojovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Přivolání Oduly
Název bonusu: Speciální útok: Přivolání Oduly
Popis: Vlk dokáže přivolat pavouka velikosti vlka se sílou 60, rychlostí 40, který za něj nebo s ním bude bojovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Speciální útoky – SILOVÉ

Diamantový skus
Název bonusu: Speciální útok: Diamantový skus
Popis: Vlk bude schopen svým skusem čelistí třeba přerazit kost, jako by to bylo jen párátko. Jeho zuby se stanou tvrdé jako diamant a i tak ostré. Síla a výdrž vyvolávajícího se navýší o 50. Například, když má vlk sílu 30 a výdrž 20, pak bude mít sílu 80 a výdrž 70.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Kočičí spáry
Název bonusu: Speciální útok: Kočičí spáry
Popis: Vlkovi se zvýší síla o 30, výdrž o 15 a rychlost o 40. Příklad, má-li sílu 30, výdrž 20 a rychlost 20, pak se mu zvýší síla na 60, výdrž na 35 a rychlost na 60. Jeho drápy se stanou ostrými jako kočičí drápy a on sám bude pružný a mrštný, jako kočka.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Adrenalin
Název bonusu: Speciální útok: Adrenalin
Popis: Vlkovy dovednosti se navýší o 30. To znamená, že když vyvolávající vlk bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku mu hodnoty dovedností vzrostou na: síla 60, výdrž 50 a rychlost 60.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Speciální útoky – OHNIVÉ

Výbušný sopečný plyn
Název bonusu: Speciální útok: Výbušný sopečný plyn
Popis: Vlk bude schopen vytvořit až 3 m velký mrak, výbušného plynu, přivolaného z jícnu sopky. Ten oslabí nepříteli: sílu a výdrž na polovinu a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 15, výdrž 10 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Vzplanutí
Název bonusu: Speciální útok: Vzplanutí
Popis: Vlk bude schopen zapálit protivníka po celém jeho těle ohněm. Ten oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Bílý plamenomet
Název bonusu: Speciální útok: Bílý plamenomet
Popis: Vlk bude schopen zapálit protivníka po celém jeho těle proudem bílého ohně. Tento zvláštní oheň dokáže popálit i vlky, kteří ohni vládnou. Dokáže pohltit klasický oheň. Ten oslabí nepříteli: sílu na max. 20, výdrž na max. 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

 

Speciální útoky – SVĚTELNÉ

100 světelných paprsků-světlohra
Název bonusu: Speciální útok: 100 světelných paprsků-světlohra
Popis: Vlk vyvolá 100 světelných paprsků, které budou oslepovat protivníka a ten díky tomu bude ochromen. Tento útok oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 15 a rychlost ubere o 20. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost (30-20=)10. Ano, když bude mít rychlost 20 a méně, znamená to, že se nebude moci pohybovat.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Bílá slepota
Název bonusu: Speciální útok: Bílá slepota
Popis: Vlk vyvolá kolem nepřítele bílou tmu-světlo kde není nic vidět jenom bílo, bez horizontu, bez stínů a ten díky tomu bude ochromen. Tento útok oslabí nepříteli: sílu o 20, výdrž o 10 a rychlost ubere o 15 rychlosti. To znamená, že když nepřítel bude mít sílu 30, výdrž 20 a rychlost 30, pak po tomto útoku se mu hodnoty dovedností sníží na: síla 10, výdrž 10 a rychlost (30-15=)15, minimální hodnoty na které můžou nepřítelovy dovednosti klesnout jsou 5 (síla, výdrž, rychlost klesnou maximálně na 5).
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

 

Speciální útoky – VĚTRNÉ

Pěst plná větru
Název bonusu: Speciální útok: Pěst plná větru
Popis: Vlk dokáže vytvořit kouli z větru, která má sílu a rychlost vichřice. její úder je tedy tak mocný, že dokáže odhodit nepřítele. Úder o síle 50 a rychlosti 100.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Větrná smršť
Název bonusu: Speciální útok: Větrná smršť
Popis: Vlk dokáže vytvořit větrnou smršť, která má sílu a rychlost vichřice. Nepřítel pohlcený ve smršti má omezené schopnosti pro útoky. Síla protivníka se sníží na max. 30, výdrž na max. 15, rychlost na max. 20. Vyvolávajícímu naopak přidá dočasnou výhodu: +20 k síle a +20 k rychlosti.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Speciální útoky – ELEKTRICKÉ 

Kulový blesk
Název bonusu:
Speciální útok: Kulový blesk
Popis: Vlk vytvoří kulový blesk o síle 50, výdrži 60 a rychlosti 100.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Speciální útoky – PSYCHICKÉ

Absolutní hrůza
Název bonusu:
Speciální útok: Absolutní hrůza
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele duševní silou, která způsobí absolutní strnutí ze strachu. Nepřítel se nebude schopen pohnout ani nijak zareagovat. Síla útoku, level magie se zvýší o 8. Příklad, má-li vyvolávající level magie 8, bude mít dočasně level magie 16.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí – cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.

Nucený spánek/ospalost
Název bonusu: Speciální útok: Nucený spánek/ospalost
Popis: Tento útok má dvě formy:
1. nucený spánek a 2. ospalost.
Délka účinku/spotřeba magických sil – nucený spánek: Nepřítel bude muset usnout a nevzbudí se po dobu 1 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí – cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.
Délka účinku/spotřeba magických sil – ospalost: Nepřítel bude oslabený. Síla, výdrž, rychlost se nepříteli sníží o polovinu. 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Předvídavost útoků-odvrácení
Název bonusu:
Speciální útok: Předvídavost útoků-odvrácení
Popis: Vlk je schopen předvídat nepřítelovy útoky a zcela je odvrátit a zároveň zaútočit po svém. Funguje to tak, že nepřítel zaútočí jako první vyvolávající má právo odmítnout zásah – tak, že se mu dokáže vyhnout a navíc ještě zasadit svůj úder. Platí i pro magii.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 3 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.

Speciální útoky – ENERGETICKÉ

Ochromení energie
Název bonusu:
Speciální útok: Ochromení energie
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele energetickou silou, která ochromí všechny dovednosti nepřítele na 1/4. Nepřítelovu magii sváže zcela, tak, že ji nebude moci nepřítel použít. Pokud má útočník sílu 40, výdrž 20, rychlost 30, pak se jeho dovednosti sníží na: síla 10, výdrž 5 a rychlost 7,5. Magie jako by byla level 0.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje (nebo dokud vlk, který útok použil neodejde do bezpečí – cca 2 hodiny) / 50% magických sil v jednom dni.

Energetický vampyrismus
Název bonusu: Speciální útok: Energetický vampyrismus
Popis: Vlk zaútočí na nepřítele energetickou silou, která vycucne polovinu protivníkových dovedností a přesune ji na vyvolávajícího. Z Nepřítelovy magie ubere 2 levely a přesune je vyvolávajícímu. Pokud má útočník sílu 40, výdrž 20, rychlost 30 a level magie 3, pak se jeho dovednosti sníží na: síla 20, výdrž 10 a rychlost 15. Level magie jako by byl level 1. To co se ubere nepříteli, se přidá vyvolávajícímu vlku.
Délka účinku/spotřeba magických sil: 2 kola boje / 50% magických sil v jednom dni.