Čas

Den a noc se v Niwatu střídá po třech dnech, tedy 1. – 3. je den, zatímco 4. – 6. je noc.

Čas plyne rozdílně pro vlče a pro dospělého vlka.
Postava vlčete dospívá po čtyřech reálných měsících.
Pokud je Tvá postava dospělá, pak je jeden den v realitě jako tři dny (nebo noci) ve hře.

Deset dní v realitě odpovídá jednomu hernímu měsíci.
Měsíc v realitě odpovídá třema měsícům ve hře.
Čtyři měsíce v realitě odpovídají jednomu roku ve hře.

Roční období se střídá po reálném měsíci.
Pro Soukromé hry neplatí, zde si počasí i dobu určují hráči sami.