Časoprostor

Každý sudý den v realitě se hraje tak, jako kdyby byla herní noc. A naopak každý lichý den v realitě je dnem i ve hře.

Čas ale plyne jinak pro vlče a jinak pro dospělce. Dospělosti se dosahuje ve třech herních letech, ale po čtyřech reálných měsících (je nutné oznámit dospělost v Tématu změn). Důležitým bodem je to, že vlčice každé herní jaro hárá. Je proto velmi přitažlivá pro všechny vlky (ne sexuálně, vyjma SH 18+), kteří si ji neustále nadbíhají – ale sama vlčice na sobě změny nepozoruje.

Pro dospělce:
1 reálný den = 3 herní dny
10 reálných dní = 1 herní měsíc
1 reálný měsíc = 3 herní měsíce.
4 reálné měsíce = 1 herní rok

Maximální věk vlka je 15 herních let (čtyři reálné roky a čtyři reálné měsíce). Pokud se tedy vlk dostane do věku 15 let, je povinen napsat tuto skutečnost do Tématu změn a Drakem Přírody mu bude určen den, kdy zemře stářím – pokud se tedy nerozhodne přidat se k Elitním vlkům.

Jediným vlkem ovládajícím časoprostor je Lífi, která tady dokáže svoji postavu neustále omlazovat.