Elitní vlci

Elitní vlci, jak již název napovídá, jsou skupinou nejsilnějších vlků v Niwatu, kteří mají za úkol dohlížet na práva všech a všeho. Obvykle nezasahují do věcí mezi smečkami, ty nechávají na rozhodnutí jednotlivých alf. Mnohem více se starají o věci nadpřirozené, radí alfám v tom, jak správně vést jejich smečky, nasazují své životy pro ochranu vlků a právem jsou považování za nejmoudřejší, nejzkušenější a nejsilnější jedince. Členy si vybírají sami Elitní.

– Sídlo Elitních vlků: Mayorská pyramida –

Každý vlk přijatý k Elitním, automaticky získává speciální magii Elitních vlků a též jednu tlapičku Elitních vlků 1 LVL / 10 % - tlapka elitní vlk k jeho dvěma nejlepším dovednostem, to je 20% navíc oproti ostatním vlkům.

Magie Elitních Vlků
– 
čtení myšlenek vlků
 porozumění řeči zvířat
 komunikace s Draky
 teleportace sebe nebo někoho dalšího kamkoliv na území Niwatu
 telekineze
 elitní vlk nemusí jíst – přijímá pránu
 štít proti veškerým magickým útokům na úrovni LVL 5