Zákony smečky Elloris

Jméno smečky:
Elloris

Alfa/y:
Orfeon & Jessie

Zkoušky do smečky:
Vlče cizí – povinně připadá do péče (a pod dohled) nějakému ze smeččanů Delt a výše. Je nad ním držena pevná, ale i ochranná tlapa. Je, ale zároveň není, členem smečky. Jakmile dospěje – viz. Vetřelci.Vlčata ve smečce narozená se prokazovat nemusejí, v případě, že je Alfa zná už od mala. Jakmile dospěje, automaticky mu připadne post Kappy.

Vychovatelé vlčat:
Určitě bude – jak jsem výše zmínila, cizí vlče dostane do péče nějaký vlk smečky Delty a výše (budou pravděpodobně někteří předem zvolení). Vlče narozené na Niwatu (pokud Alfa neurčí jinak) budou vychovávat jeho rodiče. A to až do jeho dospělosti.

Rodičovství:
Jakékoli, krom Omeg a vlčat.

Posty:
Zkouška pro přijetí do smečky je zájemci zadána až po pohovoru s alfou, který je zpravidla krátký. Alfa se snaží zjistit, co by vlk smečce mohl nabídnout a na jaký post by se hodil, podle toho mu zadá úkol. Je možné získat pouze post Kappy, vyšší posty uděluje alfa podle zájmu vlků – který průběžně sleduje! Takže neexistuje, aby za ním vlk přišel a požádal ho o vyšší post. O to nižní šanci bude mít, ho dostat. Vlk tedy nesmí žádat, ale dokázat to. Z toho vyplývá, že Alfy (příp. Bety) povyšují vlky, kteří si to dle nich právem zaslouží.

Práva vetřelců:
Maximálně se po území krátkou dobu pohybovat.

Pobyt vetřelců:
Mohou, ale nesmí lovit a navazovat bližší vztahy se smeččany. Přísný zákaz mají na vstup do tábora. Výjímku tvoří ti, kteří jdou za Alfou žádat o post.

Vztahy s ostatními smečkami:
Lehká averze některých jedinců vůči temnu, ale ochota spolupracovat a bavit se se všemi.

Zákony smečky:
1) Bez povolení Alf NELZE opustit území smečky
2) Vlčata, ať už narozená, nebo přitoulaná, je nutno seznámit co nejdříve s Alfou
4) Vetřelci budou buď přijímáni, nebo zabiti
5) Vlk se svým vlastním svobodným rozhodnutím při přijetí zavázal ke smečce svou loajalitou a věrností, je povinnen stát za svou smečkou v dobrém i zlém. Má právo s rozumným důvodem – který musí sdělit Alfě a získat její povolení – svobodně opustit území smečky, nebo zkrátka přejít, odejít, nesmí však zradit.
6) Zrádci nejsou tolerováni, mají zákaz vstupu na území smečky a navazování kontaktů s ostatními členy smečky. Při porušení jsou vždy vykázáni a odvedeni za hranice smečky, potrestáni, nebo bez milostí zabiti.
7) Alfy a Bety je třeba respektovat.

Posty ve smečce:
Alfa (vůdce), Beta (pomocná tlapa, zástupce vůdce), Gamma (nejsilnější člen), Delta (věrný člen), Kappa (člen, který se zatím nikterak neprokázal), Vlče, Omega (vlk pod podmínkou, trestanec…)

Zvyky a svátky smečky:
Každý první úplněk v roce je uspořádáno společné vytí na měsíc, aby si všichni připomněli, kým jsou, vlky s divokostí a volností v duši.Vlci mají úctu k vyšším silám jako jsou Draci. Většinou se některému obětuje množství kořisti podle toho, co si smečka přeje (Drakovi Přírody pro hojnost lovné zvěře, Drakovi Osudu pro štěstí, které bude doprovázet smečku apod…)Celkově smečka uctívá posmrtný život, mrtvé a ty, kteří se zapsali do dějin. Vždy je vyhrazen den, kdy si vlci společně některá dějství a vlky minulosti připomenou.