Profese Erisey

  • Každý vlk má právo zastávat nějakou profesi, stačí si na příběhu o ní Alfě říct.
  • Jednu profesi může zastávat vícero vlků.
  • Budou i výplaty – ty dávají Alfy z vlastní kasičky, teda ze svých vlastních VB, můžou se sami rozhodnout, kolik jim budou dávat, záleží jak svou funkci mezitím vlk plnil.
  • Vyjma Alf, Alfy plní profese pouze pokud chtějí a nikdo je za to neplatí.
  • V případě neplnění povinností, jim může být profese bez vysvětlení odebrána.

Vychovatel vlčat
Jsou to vlci, jenž přebírají zodpovědnost za vlčata, jenž se ke smečce přiloudala a nemají v ní rodiče, nebo přebírají zodpovědnost za rodiče, kteří nemají čas se o vlčata starat.
Učí vlčata fyzicky, psychicky i magicky, případně jim pomáhá magii objevit. Vlčata připravují na zkoušku do smečky a učí je zákony.
– ZATÍM BEZ VYCHOVATELŮ –

Hraničář
Jsou to vlci, kteří dokážou být tišší a nenápadní, hlídají hranice a každého tuláka doprovázejí k Alfám, které rozhodnou co s nimi. Většinou mají druhé jméno, pod kterým se tulákům představují a jejich pravé jména znají pouze členové smečky.
– ZATÍM BEZ HRANIČÁŘŮ –

Léčitel
Jsou to vlci, kteří se vyznají v léčitelství, ať už přírodním, nebo magickým. Tato profese se jako jediná dělí právě na dvě odvětví – magické a přírodní.

Magický léčitel má magii, kterou lze nějaká část těla, či vnitřní zranění léčit. Léčí výhradně těžká zranění a poté úplné doléčení nechávají na přírodních léčitelích.
Diego

Přírodní léčitel se naopak vyzná ve všech bylinkách, mastech a schopní možná i v lektvarech. Většinou těžké zranění nechávají na magických léčitelích a oni se starají, jen aby byly vlci vždy fit a zdraví.
– ZATÍM BEZ PŘÍRODNÍCH LÉČITELŮ –

Obránce
Brání smečku a hlavně Alfy, tuto funkci mohou zastávat jen vlci, kteří se opravdu nebojí položit výhradně za své Alfy život. Při bojích je jejich povinností, být blízko u Alf a připraveni zastavit útok nepřátelské linie.
– ZATÍM BEZ OBRÁNCŮ –

Útočník
Většinou je při bojích v první řadě a snaží se dostat přes nepřítelovu obranu.
– ZATÍM BEZ ÚTOČNÍKŮ –

Špion
Vlk, který dokáže být nenápadný a tichý, dokáže počkat na správnou chvíli, kdy dokáže skrýt po větru svůj pach (či, má předměty na to vhodné). Alfa jej posílá občas za hranice za účelem zjištění situací v ostatních smečkách.
– ZATÍM BEZ ŠPIONA –

Napsat komentář