Jak hrát?

(Původně www.smeckavlku.blueforum.cz, poté http://smeckavlku.forumczech.com, pak jsme fórum přesunuli sem na stránky)

Roli vypravěče v Niwatu zaujímají Draci.

Vzhledem k tomu, že se veškeré informace a pohyby odehrávají v psaném textu, je velmi důležitá jeho úprava.

Tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo.

Myšlenky se píší kurzívou.
Řeč živočicha se píše vytučněná do „uvozovek“. → „Ahoj!“
Psát lze -ich, nebo -er formou – neoznačený, tedy běžný text. → Podrbal jsem se. / Podrbal se.
Řeč patronů se píše do uvozovek. → „Neboj se.“
Myšlenky se posílají v uvozovkách, v kurzívě – a to je možné pouze u vlků, kteří mají schopnost komunikace v mysli. → „Je to tajemství!“
Řeč mazlíčků a zvířecích kamarádů se píše nevytučněná, pouze do uvozovek. → „Jéé, bobulky!“

Velmi důležitou částí herního příspěvku je psát tzv. ‚hlavičku komentáře,‘ tedy to, kde se nacházíš, případně kam jdeš a přes jaká území jdeš. Pokud píšeš na příběh, je nezbytné používat pouze místa, která jsou vyznačena na mapě.

Do Příběhu se nepíší mimoherní komentáře, maximálně výjimečně pod herní příspěvek a to za lomítky. // Mimoherní text.

Minimální počet řádků byl odstraněn, je však nezbytná alespoň snaha o to, psát čtyři a více řádků. Tedy, pokud budeš občas psát méně, nic se neděje. Nemělo by se to ale stát pravidlem.

Nenadávej na hráče. Prosím, Tvůj vlk ať si klidně zanadává (ale sprostá slova budou „vyhvězdičkovaná“), ale je přísně zakázáno nadávat si mezi sebou, mezi hráči. Zároveň spory z Příběhu se netahají do Kecačky.

Čárka v textu se používá pro přehlednost. Píše se čárka, mezera a další text. „Ne, nechci.“
Tři tečky jsou nedokončenou větou, dvě, nebo čtyři a více, se nepíší. „To nemůže být…“
Jedna tečka značí konec věty. Za každou větou je tečka. „Koncem věty je tečka.“
Vykřičník zvýrazňuje nějaký text. Pokud je to nezbytné, použij tři vykřičníky, ale více už ne. „No tak! Běž!!!“
Otazník je symbolem otázky, opět platí, že není nezbytné psát více, než tři. „Co? Jako vážně???“

Tvé jméno napsané na herním fóru nesmí obsahovat rod a nesmí být delší, než tři slova. Nemělo by v sobě mít zvláštní znaky, mělo by být napsané obvyklou latinkou (běžná česká abeceda).