Jak psát příspěvky do příběhu

Niwat je textovou RPG. Volným překladem z anglického „role play game“ získáme pojem „hra na hrdiny“. A přídavné jméno „textová“ napovídá, že se jedná o hru, posouvanou psaním Vás samotných.
Hra funguje, jak již bylo psáno výše, na principu Tvého psaní. Hraní tRPG umožňuje hráči pohybovat se ve vymyšleném světě za pomoci vymyšlených postaviček tím, že za své charaktery (= postavy) píše. Po napsání Tvé registrace (kde si vytvoříš svoji postavu podle Tvých představ, dáš jí jméno, druh, pohlaví, povahu a spoustu dalších věcí… a nakonec do ní vdechneš pomyslný život a začneš ji ovládat) a následném schválení administrátor, se Tvá postava objeví na hranicích CHKO Niwat. Takže ses se ocitl na území a vše, co Tvůj vlk dělá, musíš napsat. Tvůj vlk neudělá nic, co jsi nenapsal Ty, (nebo Drak Přírody, případně Drak Osudu, nebo jiný vypravěč – ti se však v příběhu vyskytují výjimečně) . Piš pouze za svoji postavu, ne za postavy ostatních.
Roli vypravěče v Niwatu zaujímají Drak Přírody a Drak Osudu.

Vzhledem k tomu, že se veškeré informace a pohyby odehrávají v psaném textu, je velmi důležitá jeho úprava.
Myšlenky se píší kurzívou. Kurzíva se vytvoří hvězdičkami, ohraničujícími text – bez mezer mezi prvním a posledním znakem a hvězdičkou. *Myšlenka.* → Achjo.
Řeč živočicha se píše vytučněná do „uvozovek“. Vytučnění se vytvoří čtyřmi hvězdičkami, ohraničujícími text – bez mezer mezi hvězdičkami a uvozovkami. **„Řeč.“** → „Ahoj!“
Psát lze -ich, nebo -er formou – neoznačený, tedy běžný text. → Podrbal jsem se.
Řeč patronů se píše do uvozovek, které jsou ohraničeny třemi hvězdičkami. ***„Řeč patrona.“*** → „Neboj se.“
Myšlenky se posílají v uvozovkách, ohraničených jednou hvězdičkou – a to je možné pouze u vlků, kteří mají schopnost komunikace v mysli. *„Poslaná myšlenka.“* → „Je to tajemství!“
Řeč mazlíčků a zvířecích kamarádů se píše nevytučněná, pouze do uvozovek. „Řeč mazlíčka.“ → „Jéé, bobulky!“

Velmi důležitou částí herního příspěvku je psát tzv. ‚hlavičku komentáře,‘ tedy to, kde se nacházíš, případně kam jdeš. Pokud píšeš na příběh, je nezbytné používat pouze místa, která jsou vyznačena na mapě.
Do Příběhu se nepíší mimoherní komentáře, maximálně výjimečně pod herní příspěvek a to za lomítky. // Mimoherní text.