Kronika

„Kdysi dávno byla jedna smečka, smečka Niwatských vlků. Ta se kvůli útokům démonů, kteří posedli některé vlky, rozdělila na dvě smečky. Smečku Svitu, kterou vedla nejdříve vlčice Vittani Virentem, později Moon Virentem a smečku Temna, v čele s vlčicí Černou Smrtí. Později vlčice Moon Virentem, hrdá dcera vlčice Vittani Virentem, spojila opět tyto dvě smečky v jednu jedinou. V impérium zvané smečka Zatmění. A tak si vlci žili šťastně a s různými obtížemi se vypořádávali. Pak přišla velká potopa světa. Mnoho vlků zahynulo. Moon zemřela pod zuby démona a Vittani uznala, že směčka je natolik velká, že jedna alfa na ni nestačí. Smečku rozdělila do čtyř smeček a dvou nezávislých skupin.
smečku Insieme, v čele s Vittaniným synem a zakladatelem Rellemem Bloodmoon Virentem a Nalou Luce di Bontà,
 smečku Ishimura, v jejímž čele stáli Fluttershiny a Altair, jako zakladatelé,
 smečku Kirigakure, jejímž zakladateli byli Aetas Volito z rodu Ka Só a Naomi
 a smečku Stříbrného fénixe, jejíž zakladatelé byli vlčice Attie a vlk Shiloh.
Dvě skupiny stojící na opačných stranách – skupina Elitních vlků – dohlížející nad vším a skupina vlků Vyhnanců – bezprávní a všeškodící…
Později Vyhnanci zesílili a donutili alfu smečky Insieme, aby jim předala území, čímž dali vzniknout vyhnané smečce Zeiss.“

  … Zde jsou jejich kroniky …
Piš do komentářů pod příslušnou smečku:
(Např.) 23. února 2014 v 23:04 Attie a Shiloh spojili svá srdce pod hvězdami a podobně.
Případně dodej i zkrácený příběh k tomu, co se stalo.

12.5.2015
Všichni vlci byli zasaženi ránou veliké ztráty. Přišli o vůdkyni smečky Zatmění – Moon a s jejím odchodem, odešel i sen o nezdolatelném impériu pod vedením jediné alfy, alfy smečky Zatmění. Všichni ztratili mnoho členů rodin, přátel, členů smečky. Ale moudrá Vittani přišla s novým nápadem. Smečky budou nyní čtyři a všechny budou spadat pod vůdčí elitní vlky, bývalé smečky Zatmění. Impérium bude větší. Započala nová éra – Éra čtyř smeček-

 31.8. 2015
Ve smečce Kirigakure došlo k vůbec prvním volbám na tomto území! Za novou alfu byla zvolena Anka-Tsuki Criest a Fólico de Mal.

Území Ishimury se stalo 11. června 2018, v niwatském čase uprostřed léta, součástí vyhnané smečky Zeiss. Alfy Kirigakure a Stříbrného Fénixe rozhodly, že nechají své dvě smečky zaniknout a spojí je do jedné.
12. června 2018 proto vznikla smečka Elloris. Nyní jediná uznávaná smečka na Niwatském území pod správou Elitních vlků. Alfou této smečky se stal Orfeon Virentem, syn Naly a Rellema Bloodmoon Virentema, syna samotné zakladatelky první smečky na Niwatském území, Vittani Virentem, a v současné době Elitního vlka. Po boku mu stojí Jessie Crystal Eye, jedna z nejsilnějších a také nejmoudřejších vlčic z bývalé smečky Kirigakure.

6 komentářů

 1. 27.7.2015 – Vo svorke Ishimura sa narodili vĺčatá Dina de Mala a Richu, čím obohatili svoju svorku o potencionálnych členov xD

 2. Vlk Arian zemřel 18.10. 2015 pod tlapkou Hioneshira.
  Dne 31.10.2015 zemřela vlčice Dreamy – z Watwayských skal ji shodil medvěd.

 3. 24.12.2015
  Zaútočila tlupa vyhnanců na smečku Insieme.
  Zemřela poslední dcera Vittani Virentem; Spera Virentem.
  Zemřela samotná Vittani Virentem a navždy tak opustila říši živých.
  Rellem Bloodmoon Virentem předal své vůdcovství Tamaře a odešel z bojiště.
  Tamara se pod nátlakem vůdce vyhnanců Flamea vzdala a podrobila sebe i smečku Insieme vyhnancům.
  Ze smečky Insieme a tlupy vyhnanců se stala smečka Zeiss.

 4. Dne 17.3.2016 opustil Zako říši živých a odebral se do věčných lovišt.

 5. „Tak ještě…
  – Akiru je mrtvá
  – Kano opustil území
  – Darth zemřel
  – Awee prohlašuji za mrtvou.
  Děkuji.“
  ~ Ice 11.7.2017

Napsat komentář