Kronika vyhnané smečky Zeiss

„Na našem území se stále něco děje. Někdy je to ale natolik důležité, že by bylo vhodné to někam zapsat, abychom o tom mohli vyprávět našim potomkům a oni svým – a zabráníme tak tomu, že se na nás jednoho dne zapomene.“

Pište do komentářů pod tento článek:
(Např.) 24. prosince 2015 v 00:09 Tamara se vzdala a přenechala tak smečku Insieme nám, vyhnancům.
Případně dodejte i zkrácený příběh k tomu, co se stalo.
24.12.2015
Započíná naše Éra, éra vyhnané smečky Zeiss.
A takto se stalo, že byla zabita poslední dcera Vittani Virentem.
A takto zemřela i nejznámější vlčice Niwatu, Vittani Virentem.
A takto se smečka Insieme podvolila vyhnancům a stala se jejich součástí.
A takto vznikla z tlupy vyhnanců, smečka.
A takto byl poražen poslední přímý potomek rodu Virentem.
25.12. 2015
Byl zabit bývalý potomek alf Insieme, Orfeon Luce di Bontá Virentem pod tlapkou Flamea (vzdoroval)
Napadli jsme smečku Kirigakure, odkud jsme unesli vlče (Sapha).
26.12.2015
Vlčice Yina Vienila zemřela pod tlapkou alfy Flamea.
11. 6. 2018
Pod tlapami stávajících alf Zeiss padla smečka Ishimura, o jejíž území se nyní smečka rozrostla.

Napsat komentář