Lovec a kořist

Lov je něco, co je velmi složité a energeticky náročné, ale zároveň pro přežití nezbytné. Kořist je potřeba nejprve vystopovat. Důležité je i počítat s tím, že kořist není hloupá a nechce se nechat chytit, proto utíká – nelze tedy vystopovat, skočit, strhnout k zemi a zabít.
Vlci jsou skupinoví štváči, čili honí zvěř dokud ji nevyčerpají a teprve potom útočí z blízka. Je tedy důležité lovit ve skupinách (alespoň o třech vlcích), nikoliv samostatně – samostatně lze ulovit maximálně zvířata menší, než zajíc (která jsou ale velmi hbitá a mrštná, nesnadno stopovatelná).
Je nezbytné lov – ať už úspěšný, nebo neúspěšný – popsat. Přesné manévry, úhyby, útoky, taktiky a plány, ale i úhyby a pohyby kořisti. Lov by měl být popsán minimálně v pěti řádcích.

Úspěšnost lovu bude jeden úspěšný ku třem neúspěšným. Kdo bude opakovaně toto pravidlo porušovat, bude potrestán, jelikož lov není a nesmí být vždy úspěšný. Vlci se z lovu často vracejí zranění, vyčerpaní a bez kořisti.