Patron a mazlíčci

Mazlíčci

Mazlíčka lze získat v soutěži nebo akci, Obchodě nebo věnováním od jiné postavy. Je nezbytné mazlíčka do týdne registrovat: Jméno; druh – pohlaví a obrázek.
Druh může být jakýkoliv, který se volně pohybuje a rozmnožuje v oblasti Evropy a Asie. Druh mazlíčka a jeho velikost se musí shodovat se získanou velikostí mazlíčka, zbarvení musí být reálné a odpovídající druhu.

Mýtičtí kamarádi

Speciálním druhem mazlíčka je mýtický kamarád, což jsou tvorové z legend a mýtů, kteří, pokud se rozhodnou, svůj život pevně svážou s životem vlka a stanou se nerozlučnými kamarády. Nelze je koupit. Bez komunikace s mýtickými bytostmi nelze s těmito mazlíčky mluvit a ani oni nebudou mít potřebu svému vlkovi pomáhat.

Patron

Patrona můžeš získat v akcích, v soutěžích nebo v Obchodě. Ve všech těchto případech si patrona můžeš zaregistrovat hned v komentářích (a také se to od Tebe očekává).
Patron se nedá darovat, je se svým vlkem do konce svého života. Když zemře vlk, zemře i patron – protože samostatně bez patrona jednoduše žít nemůže, ale v případě, že patron zemře, vlk může žít dál a následně může mít i další patrony.
Registrace je velmi podobná registraci mazlíčků. Napíšeš jméno, do závorek potom (patron – jeho magie); druh – pohlaví + obrázek. Takže to bude vypadat např. nějak takto:
Annris (patron – Jed); Černý levhart s křídly – ♀

Existují dva typy patronů, obvyklý patron – kterého si můžete koupit v obchodě, nebo vyhrát – nebo duopatron – který je velmi vzácný a dá se pouze vyhrát, takže si ho nikde nemůžete koupit. A to jen vzácně se vyhrává.

Jakmile patrona získáš, začne se Ti v hlavě ozývat jakožto hlas. S hlasem lze mluvit myšlenkami, ty myšlenky však nejsou slyšet – stejně jako není slyšet nikdy to, co říká patron v hlavě svého majitele. Vyvolat patrona (= patron se zhmotní) lze pouze v případě, že je Tvůj vlk, nebo jeho velice blízký, ve smrtelném nebezpečí.

Duopatron

Duopatroni už to mají poněkud složitější. Jsou to dva patroni pro dva vlky, kteří se získají v případě, když jsou dva vlci v ohrožení života a jeden je schopen obětovat se (pro) druhému(ho). Tito patroni jsou dvojčata, které k sobě mají velmi blízko, ale musela se rozdělit, takže musí vypadat skoro stejně a měli by mít stejné pohlaví a magii. Dvěma vlkům se na hruď v místě, kde mají srdce vypálí zrcadlově jizvy, které budou přesně stejné, jako vypadají oba duopatroni. Ale pokud dojde k dalšímu setkání dvou vlků s duopatrony (před jejich vyvoláním), jizvy začnou pálit tak, že od sebe budou vlci muset odejít. Jinak jizva nebolí. Nedá se s nimi před vyvoláním komunikovat, ale oni se můžou mezi sebou domlouvat v hlavách svých vlků kdykoli chtějí.
Ovšem vyvolání těchto patronů je už zase o něco složitější než vyvolání normálního patrona. Dvojice vlků se musí setkat s vlkem, který zná starobylé zaklínadlo, kterým patrona vyvolá. Vlci mající duopatrony jsou spolu již navždy podvědomě spoutáni a duopatroni si mohou mezi sebou vyměňovat informace v hlavách svých vlků, i když jsou velmi vzdáleni.

Magie patronů

Elementární a fyzické magie

Oheň
Útoky: Vrhání ohnivých koulí, plamenomet, vznícení patrona.
Zvláštní schopnost: Řetězový plamen
Obrana: Ohnivý štít

Voda
Útoky: Vodní střela, vytvoření vody, vrhání vodních koulí
Zvláštní schopnost: Dýchání pod vodou
Obrana: Vodní štít

Vzduch:
Útoky: Drobná tornáda, vzdušný útok, odfouknutí menšího cíle
Zvláštní schopnost: Vydrží bez kyslíku ve stratosféře
Obrana: Vzdušný štít

Země:
Útoky: Drobné zemětřesení pod cílem, manipulace liánami, úponkový bič
Zvláštní schopnosti: Komunikace s rostlinami
Obrana: Maskování v přírodě

Led
Útoky: Ledové ostny, přivolání mrazu, mrazivý dech
Zvláštní schopnost: Zmrazení cíle
Obrana: ledový štít

Písek:
Útoky: Písečný útok, přivolání písečné bouře, písečný šok
Zvláštní schopnosti: Proměna v písek
Obrana: Písečná duna

Láva:
Útoky: Lávový útok, vrhání lávových koulí, přivolání lávy
Zvláštní schopnost: Imunita vůči ohni
Obrana: Zrcadlo

Kov:
Útoky: Vrhání kovových koulí, žhavý kov, kovové kladivo
Zvláštní schopnost: Imunita vůči popáleninám
Obrana: Kovové brnění

Cín:
Útoky: Cínový útok, vytvoření cínového pomocníka, cínový zrak
Zvláštní schopnost: Citlivý zrak
Obrana: Cínový štít

Magie ovládající a speciální

Fauna:
Útoky: Přivolání kočky divoké, přivolání hejna vos, přivolání orla
Zvláštní schopnost: Komunikace se zvířaty
Obrana: Neutralizační zrcadlo

Flóra:
Útoky: Listová bouře, manipulace s kořeny stromů, omámení květinami
Zvláštní schopnost: Komunikace s flórou
Obrana: Neutralizační zrcadlo

Elektřina:
Útoky: Elektrický útok, elektrický výboj, jiskření
Zvláštní schopnost: Přeměňuje izolanty na vodiče a naopak nehledě na látku
Obrana: Elektrický plášť

Kouř:
Útoky: Kouřový útok, vyvolání kouřového ducha, jedovatý kouř
Zvláštní schopnost: Vznícení drobného předmětu
Obrana: Kouřová clona

Blesky:
Útoky: Jiskřivý útok, zásah malým bleskem, zelektrizování patrona
Zvláštní schopnosti: Řetězový blesk
Obrana: Bleskový štít

Plazma:
Útoky: Plazmový útok, proměna v plazmu, spálení plazmou
Zvláštní schopnost: Odolnost vůči ohni
Obrana: Plazmový štít

Jed:
Útoky: Jedový útok, morová nákaza, seslání choroby
Zvláštní schopnost: Jedové žlázy uvnitř těla
Obrana: Zrcadlo

Barvy:
Útoky: Barvoslepost, změna barvy, zaslepení cíle
Zvláštníschopnost: Vidí 100% z barevného spektra
Obrana: Rudozelený pancíř

Zvuk:
Útoky: Zvuková vlna, silná hlasitost, zvukový šok
Zvláštní schopnost: Velice citlivý sluch
Obrana: Zvukový plášť

Temnota:
Útoky: Úponky temnoty, pohlcení temnotou, vyvolání poltergaista
Zvláštní schopnost: Noční vidění
Obrana: Temný štít

Hadi:
Útoky: Přivolání ohnivých hadů, hadí jed, přivolání ledových hadů
Zvláštní schopnost: Hadí jazyk
Obrana: Zrcadlo

Teleportace:
Útoky: Vytváření teleportačních oken, teleportování malých předmětů, teleportační útok
Zvláštní schopnost: Imunita vůči iluzím
Obrana: Zrcadlo

Psychické a iluzionistické magie

Paměť:
Útoky: Paměťový útok, vrhání střípků minulosti, vymazání paměti
Zvláštní schopnost: Vyjímečná pameť
Obrana: Paměťový pancíř

Iluze
Útoky: Přivolání strachu na cíl, přivolání bolesti na cíl, psychický útok
Zvláštní schopnost: Imunita vůči duševním kouzlům
Obrana: Stane se neviditelným

Přeměna:
Útoky: Zvětšení, zmenšení, proměna na malé zvíře
Zvláštní schopnosti: přeměna cíle na ovci
Obrana: Proměna na kámen

Energie:
Útoky: Energetický útok, vrhání energetických koulí, ubírání energie
Zvláštní schopnost: Vycítí, kdo kolik energie má
Obrana: Energetický štít

Zpomalení:
Útoky: Zpomalující útok, zpomalení končetin cíle, zpomalení útoku
Zvláštní schopnost: Rychlé reflexy
Obrana: Neutralizační zrcadlo

Mysl:
Útoky: Psychický útok, mentální domimance, telepatie
Zvláštní schopnost: Imunita vůči iluzím
Obrana: Psychický pancíř