Počasí

Yumaro Regular
Sun by PowerfluffLichý den – Den | Sudý den – Nocsmall indigo moon crescent bullet (alternate) by rikokonekoplz

Na novém Niwatském území se konečně začal probouzet život. Jakoby pod tlapami vlků, jež vcházejí do svého nového domova, zrovna rozkvétala celá země. Poslední sníh taje. Kam byste se jen podívali, mohli jste vidět svěží zeleň zalitou jemnými paprsky slunce. Sladká vůně jara. Že by opravdu tak krásný nový začátek?

Územím se prohání čerstvý jarní vánek, nesoucí s sebou příchod jara. Rána jsou jasnější, noci klidnější. Obloha se vyjasnila, při pohledu k ní můžete spatřit blankytně modré nebe a líně plující bílé mraky. Sluneční svit je již součástí téměř každého dne. I když slunce ještě není tak silné, aby dostatečně prohřálo vlčí kožichy, avšak natolik silné, aby vyhnalo rostliny z půdy. Opravdu, klíčící rostliny a kvetoucí stromy můžete potkat na každém rohu. I když si občas smáčíte tlapy v nějaké té mokré sněhové kaši, i zpod ní vyrůstají sněženky. Mimo ty můžete zahlédnout třeba i bledule, prvosenky, či sedmikrásky. A jakmile zmizí poslední sněhové pokrývky, krajina se změní v dokonalou barevnou jarní abstrakci, louky poseté květinami, údolí plné těch krásných vůní. Zvířata se probouzejí ze zimního spánku, vylézají ze svých nor. V lesích se rozezní zpěv ptáků, po loukách budou poletovat motýli. Ježči či ještěrky se míhají okolo, jakoby snad nechtěli býti spatřeni. Přítomnost malých živočichů se vkrádá do každodenního života. Po území se objevují zajíci i srny, pro vlky konečně skončilo období hladu. Každý se jen může podivit nad touto jedinečnou rozmanitostí.

Květ po květu rozkvétá a tohle jaro přináší nový život a novou krásu do všeho, co je.