Souboje

 Pokud by se stalo, že se setkají dva vlci, kteří mají ve všech dovednostech tytéž hodnoty, vítězem souboje je vždy ten, který své útoky lépe popíše.
První věcí, která je potřeba dodržovat je to, aby na každý souboj, který nemá jasně stanoveného vítěze předem dohlížel nezúčastněný administrátor.
Daný administrátor má potom právo vstoupit do děje jakožto Drak, vypravěč, nebo jednoduše upozorňuje hráče na případné nereálné, nebo nesprávné tahy v souboji.
Nejsnáze zranitelnými místy bývají obvykle břicho, slabiny (=třísla a podpaží) a obličejová část lebky včetně uší. Kosti se nejlépe lámou při kousnutí na tlapkách, při správném úhlu lze zlomit i kost celé končetiny. Při úderu kopyty, nebo při silném úderu větší šelmy, například tlapou se mnohdy zlomí žebra, může dojít až ke vnitřnímu krvácení.

Síla
určuje vlkovu schopnost a intenzitu, s jakou je schopen rozdávat útoky, jak moc jeho útoky mohou poškodit a ublížit soupeři. Zároveň udává, jak moc silný bude útok, provedený pomocí magie – ale pouze druhotně. Tedy v případě, že vlk použije magii, primární síla magie bude rovná tlapičce, ve které vlk použitou magii má. Pokud by se ale stalo, že proti sobě zaútočí dvě magie se stejnou tlapičkou, vyšší sílu bude mít ten vlk, který vyšší sílu má v této dovednosti.

Výdrž
na rozdíl od síly určuje to, kolik vlk unese útoků. Určuje, kolik toho vlk „vydrží“, kolik ran je mu možné naložit, aniž by padl vyčerpaný k zemi. Udává mimo jiné i to, jak dlouho je vlk schopný bojovat, nebo vykonávat nějakou fyzicky náročnou činnost.
Tedy pokud vlk S bude mít vyšší sílu (než je síla protivníka) a vlk V vyšší výdrž (než je síla protivníka) a tito dva vlci se dostanou do souboje mezi sebou: Vlk V má vyšší výdrž než je síla vlka S, a proto unese útoky (unést útoky ale neznamená „kousal mě, ale dělal jsem, že mi to nevadí“ → Ne, každý živý tvor cítí bolest. Někdy je menší – v případě velkého rozdílu dovedností -, někdy je větší, ale ignorování útoku, nereagování na útok, se bere jako porušování pravidel. Útok zkrátka bolí.)

Rychlost
je další dovedností, která tentokrát určuje, jak rychle vlk dokáže uhýbat před útoky a jak rychle je dokáže rozdávat. K tomu, aby bylo možné napsat jako reakci na ‚kousl jsem ho‘ něco ve stylu „včas jsem uhnul“, je zapotřebí rozdíl mezi dovednostmi protivníků minimálně čtyři tlapičky. (Tedy rychlost jednoho vlka bude o 4 tlapičky vyšší, než rychlost vlka druhého). Pokud rychlost není vyšší o 4 tlapičky, je možné napsat maximálně „ucukl jsem, ale ne dostatečně rychle, takže místo kousnutí do masa chytil jen moji srst“… V ideálním případě se ale řiď podle hesla „první slovo platí…“. Na rovnost rozdaných a získaných ran dohlíží administrátor, pochopitelně v závislosti na dovednostech a těchto pravidel.

Inteligence
by měla správně určovat to, jak moc inteligentní a rafinované plány dokáže vlk vymýšlet. Ke vší smůle ale, jen těžko lze odhadnout, jaká je pravděpodobnost nápadu A při inteligenci x za předpokladu melounu letícího z nebe. Proto se jako inteligence označuje především psychická síla. Schopnost odolávat psychickým útokům, ale také schopnost vyrovnávat se s životními nesnázemi. Inteligence je vlastně taková stabilita, kterou vlk má, schopnost vlka reagovat a přizpůsobovat se. Do jisté míry je na ní závislá i míra toho, jak moc schopný je vlk ovládat svoji magii.