Soutěž – Temno & Svit

Již od pradávna bardi vyprávějí příběhy o vzdálených místech a historických událostech, které se díky nim šíří dál, nezapomenuty.
I Niwat si nedávno prošel několika změnami. Něco starého muselo zaniknout, aby nové mohlo vzniknout. Ale kdo náš příběh předá dál?
Vaším úkolem bude vžít se do role těchto básníků a vymyslet dílo, které by všem svým obsahem sdělilo, co se opravdu událo. Kdo za těmito změnami stál, jaký vliv to mělo na naše vlčí životy…
Nezáleží, zda budete vyprávět příběh Elloris či Zeiss, nebo snad obou smeček. To už je jen na vás.

Pravidla
Účastnit se můžeš pouze s básní.
Báseň musí mít minimálně osm veršů a jednu sloku (takže je možná i kombinace dvě sloky, každá o čtyřech verších, atp.).
Dílo můžeš poslat jen jedno.
Hlasy poslané před nebo po zadaném datu jsou neplatné, s pracemi je možné se domluvit na dřívějším nebo pozdějším dodání (ale pouze o jeden / dva dny).
Každý má tři hlasy.
Nesmíš hlasovat pro sebe.
A na konec bych chtěla poprosit, aby se tu objevovaly jen práce, které nebudou obsahovat sprostá slova apod.

Termíny
Zasílání prací: 10. 7. 2018 – 17. 7. 2018
Hlasování: 18. 7. 2018 – 25. 7. 2018

Odměny
1. místo: Anti – ledový štít 9, vůně dle výběru, dýka, 200 VB
2. místo: Komunikace s lidmi, clona soukromí, 150 VB
3. místo: Malá jeskyně, EMÚ Oheň – Sebezapálení, 100 VB

Účast: 80 VB
Hlasování: 20 VB

~ Tamara

Napsat komentář