Temno & Svit – Vyhodnocení

Zdravím!

Jelikož odbitím půlnoci bylo uzavřeno hlasování v soutěži Temno & Svit, přináším vám konečné výsledky.
Všem bych chtěla mnohokrát poděkovat za účast, všechny básně byly velmi povedené. Sama jsem z nich jen těžko dokázala vybrat ty nejlepší. O to více mě těší, že i samotného hlasování se zúčastnilo poměrně hodně hráčů.
Ale přejděme k výhrám…

1. místo
Na prvním místě se umístila Minor s osmi hlasy, čímž získává Anti – ledový štít 9, vůni dle výběru, dýku a 200 VB.

Zde je její dílo:

A tak, jednoho dne,
nastala událost, co s Niwatem hne.
Na území Zeissekém, spřádaly se plány,
že nové hranice budou dány.
Tak rozhodla Naiome, královna temných,
zpravila svou smečku o plánech tajemných.

Ishimurští vlci, na slunci mezitím leželi,
vždyť bát se ničeho nemusí, to přeci věděli.
A to osudovou chybou, stalo se jim,
když kolem Naiome objevil se smrtelný dým.
Sama však před výzvou nestála,
Velethera a Niru si k sobě přizvala.

Ishimurská alfa však v táboře byla sama,
nastalo tak dech beroucí drama.
Kdo si stoupne vedle Reelova boku,
a pomůže mu odolat útoku.
Kay nakonec stal se jeho spásou,
nedisponoval přesto jen silou, ale i krásou.

Avšak temní vlci nehleděli na nic kolem sebe,
celá jejich smečka už se na území třepe.
A tak nelítostný boj hned začal,
prach zanedlouho v krvi plaval.
Přihlížejícím jejich souboj bral dech,
co dělo se dál, nezdálo se jim ani v nejhorších snech.

Kay v souboji s Naiome pomalu život ztratil.
Reel za svou prohru tvrdě platil.
Pravidla byla jasně dána,
Zeiss byla výhra přána.
Hned na to došlo k několika zradám,
Alfy Zeisské navrhly vlkům, aby přidaly se k jejich řadám.

Většina vlků odešla z území,
zbytek pokusil se hledat v temnu zázemí.
Náhle se ozvalo zavytí táhlé,
že Ishimura už neexistovala náhle.
S tím všichni vlci se však smířit nechtěli,
setkali se tedy dva vlci sečtělí.

Orfeon a Jessie rozhodli se z rána,
Že jménem Elloris, bude nová smečka zvána.
A tak ze čtyř smeček staly se dvě,
V jedné světlo, láska, druhá utápí se v tmě.

2. místo
Se sedmi hlasy se na druhém místě ocitla Jessie, čímž pro některou ze svých postav získává komunikaci s lidmi a clonu soukromí a ke svému účtu 150 VB.

Zde si můžete ještě jednou přečíst její báseň:

Poslouchej teď vyprávění o oné události,
kdy něco na Niwatu se opět změnilo,
smečky postupujíc proti zlosti,
vše, co se toho dne událo.

Alfy vyhnané smečky spřádaly své plány,
nikdo jiný doposud nic netušíc,
osudy, které budou vlkům dány,
hlasy ve tmě šeptajíc.

Nechť území jejich budiž rozšířeno,
a síla jejich dokázána,
psát další část dějství bylo pokušeno,
a smečka Ishimura z něj bude vykázána.

Za křiku havranů blížilo se nebezpečí,
temnotu v sobě hrdě nesouc,
vzduchem se k nám blížilo napětí,
a oni svou výhru očekávajíc.

Cítíš, že se něco bude dít,
tvá duše uvnitř se chvěje,
tvým tělem prostupuje zvláštní pocit,
a nebe se v šedo zahaluje.

Tábor smečky náhle pohltil tmavý dým,
v něm siluety vlků se záští v očích,
vyčkávajíc, jak ty se postavíš proti nim,
zatímco zmocňuje se tě strach.

Výzva byla do šera nastávající noci vznešena,
a samotná Alfa k boji vyzvána,
pravidla byla jasně dána,
a tvá duše z poklidu unešena.

On si však mohl pomoc k sobě přizvat,
a boj o smečku v mžiku započal.
Jeho slabost nedovolovala mu však vyhrát,
a nikdo jiný s tím nic nepočal.

Mocichtivý dusot tlap,
jež zmítaly tmavý dým a prach,
hlasité vrčení a strach,
nikdo z nich nevyšel bez útrap.

A skrze tekoucí krev mohla jsi vidět,
že nevěstí to žádný dobrý konec,
všichni ostatní mohli jen přihlížet,
jak smečka jejich v krvi prohry tone.

Opouští tě pocit bezpečí,
vidíš jen ztrácející se sílu,
tušíš, že bude teď vše ztraceno
postrádáš jakoukoliv víru.

Vidíš obavy v očích svých blízkých,
stahuješ ocas a klopíš uši,
a záští pronikavě pálí tě,
pohledy nových zde vládnoucích.

Smečku tvou podmanili si temní vyhnanci,
přicházíš v momentě o svůj domov,
Ishimura padla v prach,
nedočkáš se zde již klidné noci.

Však nečekaně na výběr teď máš,
zda-li území své bývalé opustíš,
nebo se temnému vyhnanství zaprodáš.
Tak co uděláš?

Nemůžeš dnešní noc již klidně spát,
z toho, co se událo, je tvá duše roztříštena,
nech tedy vítr dále vát,
nesouc s sebou tenhle zvrat do ztracena.

Protože dostane se tahle informace přes hranice smeček zbylých,
Alfy teď již neváhají ani chvíli,
chtějí zajistit větší jistotu a bezpečí vlků svých,
novou naději tak do temné noci vlili.

Neroň slzy nad touhle ztrátou,
Měsíc ještě přeci stále jasně svítí,
na lítost není prostor, je to marnotou,
protože příběh se musí psát dál.

A tak za svitu Měsíce spojili své síly,
odhodláni čelit společně událostem,
nové smečce za vzniku dali,
zvána byla jest Elloris.

A tyto události byly všem oznámeny
přímo za úsvitu, jež se přikrádal k nám,
vlčí srdce doufajíc,
že Elloris bude doprovázena na cestě až ke hvězdám.

Paprsky slunce pomaličku střídaly šero noci,
vlci se probouzeli do nové éry, do nové smečky.
Stránka kapitol dějství byla otočena,
aby se mohli psát nové příběhy.

Teď před sebou máš širý život,
novou etapu dějství,
další list.
Tak prosím,
nechť pohlédnou drazí tví
a ty nový příběh piš.

3. místo
Na krásném třetím místě se umístili hned dva hráči – Eito a Hilary, kteří získali po šesti hlasech. Každý z nich proto vyhrává malou jeskyni, EMÚ Oheň – Sebezapálení a 100 VB.

Zde jsou jejich práce:

Nad ishimurským územím
Stahují se mračna
Mezi dechem vlků tlumeným
Jest cítit krapet pochybovačna.

Nikdo nemá tušení
Co staniž se má
Neslyší zeisské vrčení
Vše kolem halí tma.

V temnu se černý kožich míhá
Však nikdo jej doposud nespatřil
Onu bytost kupředu žene touha
Náhle vrah svou kořist zavětřil.

Tak Naiome nocí uhání
U sebe své nejvěrnější
Jsou odhodláni, že ji ochrání
Zeiss se má brzy stát mocnější.

Do usínajícího tábora vpadají
Ishimuřani netušíc, co se děje
Zeisští se již v stínech neskrývají
Svit sváže pocit beznaděje.

Proti sobě tady stojí
Dva rozdílní vůdci
Toť Naiome a Reel
Dva odlišní vlci.

Krutý souboj se tu svádí
Reel s Kayem po boku prohrává
Temné alfě to v nejmenším nevadí
Nakonec vážně vyhrává temná výprava.

Ishimura se před Zeiss klidí
Však co jiného jim nyní zbývá?
Území opouští téměř každý
Tak temná smečka vlády nabývá.

Temno a svit
Už je to tu zase
Věci se mají jako dřív
Zdá se, že jsme zastaveni v čase.

Pořád dokola
Dvě strany mince
Je snad taková světa úloha
Držet od sebe ty hodné a zločince?

~ Eito

Vše živé v blízkosti princezny utichlo,
vše živé pod tlapami jejími hynulo.

Každá kopretina sklonila hlavičku před tou vlčicí,
každá pampeliška se změnila v prach k nebesům letící.

Dým se hnal vysoko za dračím vlkem,
plameny šlehaly do výše za vlčím drakem.

V jejich stínech modravá Delta kráčela,
po jejich boku na vše tiše hleděla.

V táboře vyzvali Alfy ishimurské,
aby získali další území niwatské.

Té, ke které vlci nejvíce vzhlíželi v dobrém,
tak ta nechala svoji drahou zem v osudu zlém.

Všichni napětí ve vzduchu cítili,
neboť o slabosti svého Alfy věděli.

O velké síle temna však ani páru neměli,
i tak se o milosrdnost k Drakům modlili.

Slabý vlk svitu se utkal s Alfou mocným,
ihned se válel v kaluži s nádechem krvavým.

Oheň mu pálil ránu hrozivou,
až musel uznat prohru svou.

Druhý boj byl krapet vyrovnanější,
neboť Beta než jeho Alfa byl silnější.

Královna smrti vlastní zbraň mocnou,
temná mlha málem způsobila smrt strašlivou.

K těm na pokraji smrti se rozhořelo tiché samozřejmé odpuštění nebo hořká nenávist,
k těm silným výhercům vzplál strach, obdiv, respekt a závist.

Císařovna démonů navrátila domov druhům svým,
to území, co nedokázali ubránit Alfy předtím.

Teď hojnost bude temným dopřána,
však ta bude Ishimuřanům odepřena.

Zrádci dobra do svého srdce pustili zlo,
a tohle se tady doopravdy stalo.

Po boku Naiome nyní hrdě stojí,
svými dříve milovanými opovrhují.

Zbytek se zármutkem v duši nechává domov za sebou,
jako další bolestnou kapitolu zavřenou.

Drak Osudu byl rozhodnut to tak nenechat,
kdy nastane mezi černou a bílou šach mat?

Nira domů běžela s novinou,
že teď obávanou smečkou jsou.

Hnědá vlčice se zlatou září v očí,
dozvěděla se brzy o tomhle nebezpečí.

Neváhala ani jednu vteřinu,
vydala se na druhou světlou stranu.

Tam už hrdý vlk zelenooký o všem věděl,
a jako ona na stejné myslel.

Spojení smeček, to správná cesta jediná,
co Elloris nová smečka znamená?

Domov, láska, magie,
pro další vlčí linie.

Teď smečky stojí proti sobě obě,
možná jednou vlky něco semkne k sobě.

Tak končí ellorisko-zeisská báseň,
ale hrát si s osudy vlků je Dračí vášeň…

~ Hilary

Všichni účastníci soutěže (Kay, Eito, Minor, Dračí Potomek, Hilary, Jessie a Nira) tímto získávají 80 VB.
Všichni hlasující hráči (Nira, Jessie, Minor, Kay, Traure, Ashmodeus, Asuka, Eito, Hilary, Naiome, Kuriko, Tamara a Cäelle) získávají 20 VB.

Odměny si rozdělte do 2. 8. 2018, jinak propadnou.

Všem gratuluji!
~ Tamara


Všechny VB byly zapsány.

Napsat komentář