Vlčata

Důležitou věcí, která na Niwatu funguje jen částečně, je hárání. Všechny vlčice věku tří let jsou každé jaro silně přitažlivé pro vlky (pouze platonicky, ne sexuálně, vyjma her 18+) a právě to je obdobím, kdy mimochodem partneři velmi žárlí a brání své milované, ale především – kdy je největší pravděpodobnost, že se narodí vlčata. Vlčata by se měla rodit do konce jara, léta, nebo začátku podzimu.
Počít vlčata můžete s partnerem buď na Příběhu, kde ale není možné více rozepisovat choulstivé scénky (zkrátka s partnerem zalezete do houští, oddáte se pudům a pak vylezete), nebo na SH 18+.

To, zda a kolik vlčat se narodí, záleží na Drakovi Přírody. Dva týdny po té, co byla samice nakryta samcem je nezbytné napsat do TZ a požádat o rozsudek – Drak určí, zda samice zabřezla, nebo nikoli. Pokud ne, je nezbytné čekat alespoň dva měsíce, než může nadejít další snaha o vlčata. Pokud zabřezla, Drak Přírody určí, kolik vlčat se narodí.

Teď ale musíš vyřešit to, kdo za vlčata bude hrát. Za vlastní vlče nemůže hrát rodič a to ani pokud si postavu koupí. Ve vrhu mohou být maximálně tři vlčata, jejichž hráči již na Niwatu hrají, zbytek musí hrát hráči, kteří ještě na Niwatu nemají postavu. Maximálně polovina vlčat (případně menší část) může být hraná hráči, kteří již registrovaní jsou a to pouze v případě, že daná polovina nepřesahuje tři hráče.
Pokud chceš někoho požádat o hraní vlče, musíš se ho zeptat přímo a  jmenovitě, nelze o vlče žádat „jako na trhu“. Pokud hráč nabídku přijme, je nezbytné, aby co nejdříve napsal do TZ o tom, že byl požádán (kým?) o to, aby jim hrál vlče a zda by mu to mohlo být povoleno. Není se ale nutné ptát, pokud hráč využije již zakoupenou / vyhranou postavu.

Po dobu březosti vlčice, která trvá dva reálné měsíce, rostou vlčata v břiše nastávající matky.

1. – 20. den v realitě – na matce není nic znát, pouze její nejbližší a ona sama mohou pociťovat nenápadné změny v chování.
21. – 28. den v realitě – na matce začne být znát, že je březí. Zvětšuje se ji bříško, měla by začít mnohem více jíst.
29. – 43. den v realitě – už si musí matka na sebe dávat velký pozor. Nedělat nic namáhavého a vyvarovat se dokonce i prudkých pohybů, platí rovněž neskákat a neběhat.
44. – 55. den v realitě – může začít vlčice pociťovat neklid z nastávajícího porodu. Může mít potřebu upravovat pelech. V tomto období začínají projevovat vlčata svůj život poněkud silněji, pohyby v matčině lůnu jsou již zřetelné i na pohled, vlčata však nejsou schopná po břiše cestovat, ani kousat.
Po 60. dni – nastává porod. Vlčice den před porodu ztrácí chuť k jídlu a snižuje se jí tělesná teplota. Může nastat i před tímto datem – maximálně však sedm dní – v takovém případě je potom potřeba tuto skutečnost oznámit do Tématu změn – a opět přichází do hry Drak Přírody, který má právo napsat, že některé z předčasně porozených vlčat nepřežije. Spozdit se lze maximálně o týden, v takovém případě se ale nic neděje. V případě, že by se vlčata narodila před 53. dnem, jsou automaticky všechna mrtvá. Pokud by se nenarodila do 67. dne, jsou mrtvá taktéž.

Ihned po porodu vlče neumí lovit, ani přijímat tuhou stravu – může mít pouze mléko, v opačném případě vlče hyne.
… 1. a 2. den – šelmy a všežravci první dva dny jen pijí a spí, touží za každou cenu najít matčinu bradavku vždy a všude. Mláďata kopytníků se rodí osrstěná a schopná běhat. Lidská mláďata se rodí s otevřenýma očima.
… 3. a 4. den – po třech dnech mají šelmy a všežravci možnost otevření jednoho oka a čtvrtý den i toho druhého, začínají se projevovat i ostatní smysly – čich a sluch. Matka přestává lidské dítě kojit.
… 5. a 7. den – šelmy a všežravci začínají po týdnu neohrabaně ťapat po doupěti a učít se mluvit, narůstají také mléčné zoubky. Mluvit se učí taktéž mláďata kopytníků a lidská mláďata. Mluvení je však rovno absolutně nesmyslnému žvatlání.
… 8. den – po 8 dnech začínají šelmy a všežravci zkoumat okolí doupěte, poznávat ostatní, rodiče je učí přijímat tuhou potravu. Mláďata kopytníků se začínají učit přijímat tuhou potravu a začleňují se do stáda. Věty zvířat začínají nabývat smyslu.
… po 14 dnech jsou mláďata živočichů celkem samostatná, přestávají být kojena, lidská mláďata začínají mluvit také smysluplněji a přijímat normální lidskou stravu.
… po necelých třech týdnech se zvíře učí lovit, případně si samo obstarávat potravu, mléčný chrup nahrazen trvalým. Lidské mládě je ve věku roku a půl. Vlče se učí plně ovládnout svoji magii, je mu známa. Neumí ji ovládat dokonale, učí se postupně.
… po necelých dvou měsících dosahuje lidské mládě věku 4 let.
… živočichové jsou dospělí po 4 měsících (To je ve 3 letech), kdy jsou připraveni se pářit. Lidská mláďata jsou v této době 9 let stará.
… po 8 měsících dosahují lidská mláďata plnoletosti – 18ti let.

Vlče (zvířata do 3 let ve hře,) dospívá po čtyřech reálných měsících, kdy dosahuje herního věku tří let (v daném období je zapotřebí si zároveň pohlídat vzhled na stránkách a oznámit dospělost v Tématu změn, aby Ti byl změněn obrázek na dospělce a případně i post ve smečce. Lidské dítě dospívá po osmi měsících, kdy dosahuje věku osmnácti let.