Rodinný život

Pokud nebude partnerství / narození vlčat / adopce vlčete / … / napsáno zde v komentářích, neobjeví se ani v profilu Tvého vlka. Je proto žádoucí, aby sis to ohlídal.

Seznámení
Napiš do komentářů popis, nebo charakteristiku toho, jak by sis představoval svého partnera.
Zkus štěstí, jednou jistě najdeš tu pravou spřízněnou duši…

Partnerství
Již jsi našel toho, s kým chceš strávit zbytek života?
Partnerství je možné mezidruhové, homosexuální (vlk + vlk, vlčice + vlčice) i heterosexuální (vlk + vlčice). Napiš jeho jméno do komentářů a poté, co on napíše Tvé, budete oficiálně oddáni.

Vytí lásky
Nepotkal jsi již dlouho svoji drahou polovičku? Zanech jí na tomto místě vzkaz!

Početí a březost
Skutečnost, že jste s partnerem zplodili nové vlky, je třeba oznámit i sem – i se jmény všech vlčat a jejich hráči (pokud se nejedná o hráče nové).

Všechny vlčice (od věku tří let) jsou každé jaro (herní jaro) silně přitažlivé pro vlky. V tomto období bývají zároveň velmi žárliví partneři vlčic.
Jaro je obdobím, které je nejpříhodnější pro započetí vlčat.
Dva týdny po té, co byla samice nakryta samcem, je nezbytné napsat do TZ (Tématu změn) a požádat o rozsudek; v momentě, kdy je nakrytí potvrzeno Drakem, se březost (logicky) počítá od momentu, kdy byla vlčice nakryta.
Drak určí, zda samice zabřezla, nebo nikoli (příp. kolik vlčat má). Pokud ne, je nezbytné čekat alespoň dva měsíce, než může nadejít další snaha o vlčata.

0.– 20. den v realitě (herně 1 – 2 měsíce) na matce není nic znát, pouze její nejbližší a ona sama mohou pociťovat nenápadné změny v chování.
21. – 28. den v realitě (herně 2 – 3 měsíce) na matce začne být znát, že je březí. Zvětšuje se jí bříško, měla by začít mnohem více jíst. Potravu by ji měl obstarávat partner, či smečka, sama je již při lovu / úprku před predátory velmi neobratná.
29. – 43. den v realitě (herně 3 – 4 měsíce) už si musí matka na sebe dávat velký pozor. Nedělat nic namáhavého a vyvarovat se dokonce i prudkých pohybů, platí rovněž neskákat a neběhat. Matka je mnohem více unavená a často polehává. Přílišná pohyblivost může vyvolat předčasný porod, nebo dokonce porod, vlčata začínají vyvíjet mírnou aktivitu, velmi málo jsou cítit kopání.
44. – 55. den v realitě (herně 4 měsíce – necelého půl roku) může začít vlčice pociťovat neklid z nastávajícího porodu. Může mít potřebu upravovat pelech. V tomto období začínají projevovat vlčata svůj život poněkud silněji, pohyby v matčině lůnu jsou již zřetelné i na pohled.
Po 60. dni (herně půl roce) nastává porod. Vlčice den před porodem ztrácí chuť k jídlu a snižuje se jí tělesná teplota.
Ihned po porodu vlčata neumí lovit, proto se musí neprodleně napít mléka.

Porod může nastat i před tímto datem – maximálně však sedm dní – v takovém případě je potom potřeba tuto skutečnost oznámit do Tématu změn – a opět přichází do hry Drak Přírody, který má právo napsat, že některé z předčasně porozených vlčat nepřežije. Opozdit se lze maximálně o týden, v takovém případě se ale nic neděje. V případě, že by se vlčata narodila před 53. dnem, jsou automaticky všechna mrtvá. Pokud by se nenarodila do 67. dne, jsou mrtvá taktéž a hráč nemá právo na navrácení VB za postavu.

Potomstvo
Za vlastní vlče nemůže hrát rodič a to ani, pokud si postavu koupí.
Ve vrhu musí být minimálně jedno vlče, jejichž hráč na Niwatu nemá postavu.
Pokud chceš někoho požádat o hraní vlče, musíš si vybrat jednoho hráče a tomu pak vlče nabídnout.

… 1. a 2. den – šelmy a všežravci první dva dny jen pijí a spí, touží za každou cenu najít matčinu bradavku vždy a všude. Mláďata kopytníků se rodí osrstěná a schopná běhat. U vlčat se magie neprojevuje vůbec.
… 3. a 4. den – po třech dnech mají šelmy a všežravci možnost otevření jednoho oka a čtvrtý den i toho druhého, začínají se projevovat i ostatní smysly – čich a sluch. Magie se může u některých vlčat začít projevovat spontánně, ale jen v malé míře a zcela nezávisle na vůli vlčete. Například může vlče prskat neškodné jiskřičky. Nebo slyšet myšlenky, ale samo je neumí ovládat, pokud je to jeho magie.
… 5. a 7. den – šelmy a všežravci začínají po týdnu neohrabaně ťapat po doupěti a učít se mluvit, narůstají také mléčné zoubky. Mluvení je však rovno absolutně nesmyslnému žvatlání.
… 8. den – po 8 dnech začínají šelmy a všežravci zkoumat okolí doupěte, poznávat ostatní, rodiče je učí přijímat tuhou potravu. Mláďata kopytníků se začínají učit přijímat tuhou potravu a začleňují se do stáda. Věty zvířat začínají nabývat smyslu. Magie se začíná projevovat častěji a lehce s přáním vlčete.
… po 14 dnech jsou mláďata živočichů celkem samostatná, přestávají být kojena.
… po necelých třech týdnech se zvíře učí lovit, případně si samo obstarávat potravu, mléčný chrup nahrazen trvalým. Vlče se učí plně ovládnout svoji magii, je mu známa. Neumí ji ovládat dokonale, učí se postupně.
… živočichové jsou dospělí po 4 měsících (To je ve 3 letech), kdy jsou připraveni se pářit.

Adopce
Pokud svá vlčata se svou druhou polovičkou jednoduše nechcete či tvoříte homosexuální pár, můžete si vlče adoptovat.
Můžeš si adoptovat vlče sirotka, vlče, jehož rodiče jsou omegy nebo vlčete, jehož rodiče jsou z jiné smečky.
K tomu, aby adopce sirotka (nebo vlčete, jehož rodiče jsou Omegy, nebo členové jiné smečky) proběhla, potřebuješ pouze povolení alf.
Vlče – sirotek – nemá právo odmítnout adopci. Ovšem je zde ještě jedna možnost – vlče má rodiče ve smečce.
V takovém případě pak vlče připadá tomu vlku, který má vyšší post. Jakmile v příběhu bude vlče Tvé, napiš sem jeho jméno a to, žes jej adoptoval.

Přerušení partnerství
 Pokud už s Tvým partnerem nejste šťastní a vlci se již nemají rádi, můžeš požádat o přerušení a zrušení partnerství.
K přerušení stačí žádost jen jednoho vlka, bez vědomí partnera.
Stává se to, ne všechna rozhodnutí jsou správná. Proto je potřeba je nahradit těmi, která dokáží špatné věci nahradit správnými.

Napsat komentář