Aquila Lupus Stella

Aquila Lupus Stella jako vlče bez křídel

Jméno
Aquila Lupus Stella

Druh / Pohlaví
Vlk / Samec

Rodina
Rodiče:
matka Ignis, otec Marrón
Sourozenci (od nejstaršího): Lux (živá, ale Aquila to neví), Aqua (mrtvá), Sucessit (mrtvý)

Partner

Potomstvo

Magie
Přeměna v orla
1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Level 1 – vyvolají se vlčí křídla. Vydrží mu ale maximálně čtvrt hodiny.
Level 2 – naroste mu zobák a vyvolají se křídla, která se změní v křídla orla skalního. Vlčí křídla mu vydrží na hodinu.
Level 3 – změní se celý na orla skalního, ale jen na pár minut. Vlčí křídla mu vydrží na maximálně tři hodiny.
Level 4 – Změní se na orla skalního na maximálně půl hodiny. Vlčí křídla si může vyvolat na jak dlouho chce.
Level 5 – Změní se na orla skalního na jak dlouho chce.
Level 6 – Při proměně v orla skalního dokáže vyluzovat takové zvuky, že všechny kolem bolí uši. Také se dokáže proměnit v orla bělohlavého (bez zvukové schopnosti)
Level 7 – Při proměně v orla skalního dokáže vyluzovat takové zvuky, že všichni v okolí přestávají vnímat, že tam Aquila je. Vydrží to maximálně pár minut. Také se dokáže proměnit v orla bělohlavého a orla královského (bez zvukových schopností)
Level 8 – Při proměně v orla skalního dokáže vyluzovat nepříjemné zvuky jak dlouho chce, nyní je ale dokáže vyluzovat i jako orel bělohlavý či královský, ale jen půl hodiny. Nově se dokáže proměnit v orla mořského.
Level 9 – Při proměně v orla skalního, bělohlavého a královského dokáže vyluzovat nepříjemné zvuky jak dlouho chce. Jako orel mořský je dokáže vyluzovat maximálně půl hodiny.
Level 10 – Proměny se vyrovnají – ve všech třech proměnách dokáže vyluzovat velmi nepříjemné zvuky, kvůli kterým si okolí přestane Aquily všímat.

Extra magické útoky
EMÚ Sklo – střepy

Povaha
vlče
Jako vlče je Aquila velmi rezervovaný vůči všem psům. Bez výjimky. Všech psů se bojí a má pocit, že ho každý z nich bude chtít zabít. Vyhýbá se jim obloukem a žádný pes nemá šanci se s ním skamarádit. Co se týká polovičních psů a polovičních vlků, není k nim tolik rezervovaný, ale i tak docela je. Mají v sobě půlku psa. Lišky a jiné psovité šelmy zatím moc nezná. Tam může první dojem udělat hodně. To je další věc. Rozhoduje se obvykle na základě prvního dojmu. Není vždy sebevědomý, ale občas ano. Nemá rád, když mu někdo vnucuje jeho názory. Zatím nemá ponětí o magii. V Niwatu tráví jen konec tohoto období.
Puberta
Aquila je stále velmi rezervovaný vůči všem psům. Vyhýbá se i společnosti vlků. Bojí se, že se se psy spřáhli a budou ho chtít také zabít. Když ho potkáte, budete si myslet, že je to chladný vlk, který se s vámi nechce bavit. Opravdu ale nechce. Je hrdý, sebevědomý, nerad mění názory. Zjišťuje, že má magii, díky níž mu mohou narůst křídla, učí se je ovládat a oblíbí si létání. A právě to mu nahrazuje ostatní vlky. Dobrodružství. Jediní vlci, které je ochotný akceptovat jsou ti, co se nebaví se psy. Není to proto, že by vnucoval ostatním svůj názor, to on nedělá, ale proto, že má strach, aby se proti němu nespolčili. Stále dělá hodně první dojem. Aquila je také občas drzý a může být trochu nafoukaný vůči vlkům, co nedokáží létat. To  ho ale vždy po nějaké době přejde. Vlkům, kteří si získali jeho důvěru, je naprosto věrný a pomáhá jim. Aquila je také statečný (v případě že se nemá přiblížit k psovi). Často jedná zbrkle, ale občas si věci i promyslí.
Dospělost
Začíná mu docházet, že by chtěl být členem nějaké smečky. Zároveň si ale chce uchovat určitou volnost a jít i mimo území smečky. Stále je drzý a výše postavené vlky by ale neposlouchal pokud by nechtěl, vyjma Alfy a možná Bety. Co se týká psů, už k nim není rezervovaný tolik jako dřív, ale je velmi obezřetný a psi vesměs nemají šanci stát se jeho přáteli. Výjimku tvoří psi vlkodavové a jeho kříženci. Těm se vyhýbá obloukem. K vlkům, ke kterým nemá důvěru je obyčejně chladný. Nyní jeho důvěru mohou získat i ti, co se kamarádí se psy, ale je to pro ně těžší. Získat si jeho důvěru může být těžké pro všechny. Statečnost a odvahu ale neztratil a věrnost svým přátelům také ne. A zbrklost a občasnou nafoukanost také ne. Umí být docela zlomyslný a chtít vytočit všechny vlky kolem, ale nikdy to nemyslí zle. Docela rád loví, ale jen, pokud má hlad. Nesnáší zabíjení pro radost, ať už kořisti či vlků. To je další věc. Ač má velkou sílu, nikdy by jen tak pro nic za nic nezabil vlka. To ale neznamená, že toho není v sebeobraně schopný. Také by chránil své přátele. Také se nenechá urážet, ale vždycky nejdřív vrčí a varuje dotyčného, že přestřelil.

Dovednosti
Inteligence
1 LVL | 10%1 LVL | 10%5%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Rychlost
1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Výdrž
1 LVL | 10%1 LVL | 10%8%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Síla
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Zajímavosti
Lupus znamená vlk, Stella hvězda a Aquila orel.
Jeho rod je Lupus Stella a má pouze tento jeden.
Lux pád přežila (viz. minulost), zachránili ji vlci s magií větru. Ztratila ale paměť a neví, že je z rodu Lupus Stella. Vlci ale slyšeli Aquilovo volání: „Lux!“, takže vědí, že se jmenuje Lux.
A protože Aquila je na svůj rod hrdý, něco o jeho rodě:
Aquilův rod je velmi starý. Právě proto však byla většina jeho rodu pozabíjena. Co je známé, je jediný, kdo z jeho rodu žije (a ví, že do rodu patří). Jeho rod pochází z Itálie, ale později byli kdekoli, kde byla zachovaná příroda a kde by unikli lidem a jejich psům. Jeho rod Alfoval v některých smečkách, protože jich bylo docela dost, ale později, když jich většinu zabili Alfovat přestal.
Nositelem jeho rodu je každý, kdo má jednoho z rodičů v tomto rodě a hlásí se k němu.

Minulost
Aquila se narodil do smečky, kde jeho rodiče byli gammy. Smečka byla složena ze spousty vlků a jednoho psa. Aquila měl tři sourozence, dvě tety a sedm bratranců a sestřenic. Říkalo se ale, že dost možná jsou poslední z jejich rodu. Byl ze svých sourozenců nejstarší, ale i tak měl nejvíce výhod jeho nejmladší bratr. Aquila rostl a postupně se začínal osamostatňovat. Měl všechny vlky ve smečce rád a měl rád i psa. Ač měli rodiče nejradši jeho bratra Sucessita, měl dobrý výcvik k boji. Jeho rod totiž chránil smečku od té doby, co se do ní před několika generacemi přidali. Aquila měl díky němu největší sílu ze všech jeho vrstevníků. On totiž výcvik bral na rozdíl od ostatních vlčat v jeho rodě vážně. A jiné rody ho neměli, pouze jejich rod a Alfy smečky. A vlčata Alf byla starší. Aquila od nich párkrát dostal při bitkách pořádnou nakládačku, a i když si obvykle začali oni, průšvih měl vždycky Aquila. Jednou, když mu zrovna skončil každodenní výcvik, vběhl do tábora pes Gray, jediný pes ve smečce, přiběhl k nejbližšímu vlčeti Alf a v táboře ho zakousnul. Okamžitě zaštěkal a smečka jen nevěřícně koukala. Na jeho zaštěkání ale do tábora vběhla celá smečka psů. A také byli slyšet lidské hlasy. Psi byli vlkodavové, stejně jako Gray. Psi začali zabíjet vlky, kteří se jim začali bránit. Mezi prvními, co to nepřežili bylo druhé vlče Alf, vychovatel vlčat, a tři Aquilovi bratranci a jedna sestřenice. Vlci byli v menšině a psi zabíjeli dál. Takto zemřeli Aquilovi prakticky před očima obě tety a strýcové, chránící smečku a svá vlčata. Jeho otec zemřel následně, když bránil Alfu, kterého potom také zabili.  Jeho matka chránila druhou Alfu a zbytek smečky. Aquila zahlédl za dospělými vlky své sourozence a jednoho bratrance a dvě sestřenice. Rozeběhl se k nim, ale než tam stačil doběhnout, smečka je chytla a dala je k ostatním vlčatům smečky, kde bylo i poslední mládě Alf. Také tam byla jedna Beta, ale zbytek smečky bojovala a chránil Alfu. Ochranu Alfy vedla Aquilova matka. Když se vlkodavům podařilo zabít Alfu, šli zabít vlčata. Vedl je Gray. Přiběhl k vlčatům a nejbližší zakousnul. Byl to Aquilův bratr Succesit a Aquila byl jen asi dva metry od toho. Beta chytla poslední mládě Alf do zubů a sebrala mu ho těsně před nosem. Gray se rozzlobil a pokusil se je zabít. Ostatní Vlkodavové mezitím zabili všechny ostatní vlčata, kromě Lux a Aquily. Jejich matka už byla vážně zraněná, ale chtěla zachránit Lux o které si myslela, že je poslední její vlče, které žije. Lux si ale Aquily všimla a rozeběhla se za ním. Gray jí zkřížil cestu a pokusil se ji zabít. Jedna delta se ale pro to vlče obětovala. Beta vyhlásila útěk smečky a smečka utekla i s posledním vlčetem Alf. Lux už byla ale i tak zraněná, nemohla utéci, navíc tam měla rodinu. „Aquilo!“ Vykřikla a teprve teď si Aquily všimla jeho matka. Vlkodavové se blížili k oběma vlčatům a matka použila speciální útok, kterým obě vlčata vynesla do vzduchu a nařídila větru, aby je odnesl někam daleko. Zraněná Lux ale z neznámého důvodu spadla. Byla to velká výška, proto si Aquila myslí, že Lux je mrtvá. Potom přestal vítr foukat napravo od něj a všechen vítr začal prudce klesat. Aquila se bál a najednou vítr přestal úplně. Aquila spadl do řeky z asi metru. Ztratil vědomí a jeho tělo se zachytilo o kámen v řece nad vodou. Neutopil se. Když se probral, zjistil, že je v řece a sám.

Vlastnictví

Schopnosti:
Anti-ledový štít 3
Předměty:
Soví ponožky
Úkryt: