Aragorn Elessar Telcontar


Jméno

Aragorn Elessar Telcontar

Druh / Pohlaví
Vlk / Samec

Rodina
Biologická rodina
Rodiče: Gilraen † (♀), Arathorn † (♂)
Súrodenci: Ardener †, Esgaroth †
Adoptívna rodina
Rodiče: Lúthien † (♀), Elrond (♂)
Súrodenci: Elladan, Elrohir

Partner 
Haske Ateiü
haskelinea

Potomstvo
Mitril Avyi Telcontar, Cora Telcontar, Aysu Telcontar, Argdem Telcontar

Magie 
Andúril- Plameň západu

1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Andúril, toto meno započujete aj v súvislosti s mečom, ktorý Aragorn nosí. Andúril v preklade znamená Plameň západu. Ale, k čomu táto mágia je? Aragorn môže vyvolať plameň, ktorý nezničí nijaká voda ani zbraň. Touto mágiou môže ničiť aj obnovovať, ale ako to funguje? Nik presne nevie, do akých dávnych a temných dôb siaha história tejto mágie, ale je jasné, že táto mágia je dosť neobvyklou a vyskytuje sa len u hŕstky vyvolených vlkov.
1. level
Aragornova mágia sa prejavuje len málokedy a zriedka kedy sa rozžiari len špička Aragornovho meča. Farba je oranžová a čepeľ sotva dosahuje teplotu 60 C°.
2. level
Pomocou mágie dokáže Aragorn rozpáliť už celý svoj meč od špičky po koniec ostria. Nepáli to veľmi, ale na čepeli sa zjavujú malé plamienky, ltej farby. Aragornov meč dosahuje teploty 80C°.
3. level
Meč už možno rozpáliť na 100 °. Rúka však nepáli a Aragorn dokáže so zapáleným mečom narábať celom obstojne, hoc zapálený meč dlho nehorí. Do dvoch minút sa plamene z meča stratia a je zas studený a chladný ako pred tým. Aragorna to vyčerpáva, ale neprestáva v tréningoch.
4. level
Aragorn oheň na meči udrží takmer päť minút bez prestávky a už s ním dokáže bojovať, bez toho aby ho to vyčerpalo do krajnosti. Ešte však stále nemožno označiť mágiu za nejak extra dotiahnutú, pretože, sem tam nastávajú výpadky a Aragorn ešte neovláda mágiu veľmi dobre.
5. level
Tu už sa ukazuje aj ďalšia strana Aragornovej mágie. Môže pomocou meča a ohňa niečo obnoviť, stále však len pomocou špičky čepele a to aj tak na krátku dobu. Toto si vyžaduje omnoho viac energie ako zaplenie meča. Dokáže pomocou rozžiarenej špičky sceliť malú ranku. Oheň pri tomto odvetví mágie nepáli. Je chladný, alebo možno jemne rozhorčený, no nie tak, aby to pálilo.
6. level
Aragorn sa zlepšuje v liečiteľstvu pomocou svojho masa, ale nie vždy sa mu podarí ranu zaceliť. Stále sa však zdokonaľuje aj v bojoch, kedy dokáže so zapaleným mečom bojovať takmer 10 minút bez viditenej straty energie. No liečiteľstvo mu dá omnoho viac zabrať na energiu.
7. level
Liečenie pomocou mágie je dokonalejšie už dokáže zaceliť takmer všetky povrchové zranenia, okrem rozsiahlych popálenín a podobne. Stále si to však vyžaduje ohromný výdaj energie a Aragornovi je niekedy zaťažko robiť s mečom liečiteľstvo. To skôr v boji sa výrazne posunul vpred a to ho udržuje vo viere, že zvládne viac.
8. level
Liečiteľstvo sa posunulo míľovými krokmi vpred. Už dokáže rany dobre zaceliť a môže dopomôcť zrastaniu zlomených kostí. Nie vždy sa mu však táto procedúra vydarí.
9. level
Aragornova mágia viditeľne postúpila, už takmer zvláda vyliečiť všetky zranenia, okrem vnútorných zranení. Boj so zapáleným mečom je čoraz viac dokonalejší.
10. level
Aragorn ovláda všetky spektrá svojej mágie. Boj aj liečenie. Dosiahol vrchol a mágiou sa snaží najmä pomáhať a nie pustošiť, alebo ničiť.

Extra magie
EMÚ Mráz – Sníh

Povaha 
Aragorn, záhadný vlk zaodetý v striebristosivom plašti, sa blíži krajom ako tieň. Oceľovosive oči mu žiaria z čiernej srsti ako strieborné kvapk. Nikto nevie odkiaľ prišiel a odkiaľ sa vzal. Jeho povod zostane vašim očiam skrytý, neprezradí vam odkiaľ prišiel a kto je. Ale, keď sa naňho vnímavejšie pozriete, zistíte, že v tele tohto vlka koluje krv vznešeného prastarého rodu. Toto si však hocikto nevšimne, lebo chodí medzi vlkmi úplne obyčajne. Stojí avšak, ako hrdý vlk, ktorý sa nebojácne postaví nebezpečenstvu. Aragorn je pokojný vlk, ktorý zámerne nevyhľadáva nebezpečenstvá, ale ak sa mu na jeho cestách pripletie do cesty tasí svoje zbrane. A je jedno, či práve útočí tesákmi alebo mečom. Je to vlk nezlomnej a pevnej vôle, zocelený putovaním a nepriazni osudu. Práve tieto jeho na povrch tvrdé vlastnosti z neho robia obyčajného vlka, o ktorom veľa vlkov nevie. Je to pre nich len obyčajný vlk, ktorý barúvne zachádza s mečom, ale aj pozná liečivé byliny. Vidno na ňom, že sa mu dostalo slušnej výchovy, pretože Aragorn je zdvorilý a diplomatický vlk. Keď sa s ním po prvý raz zoznámite, zrejme nebude na vás hneď milý, bude odmeraný, ale zároveň bude zdvorilo odpovedať na vaše otázky. Postupne, ak s ním budete stráviť viac času
sa môžete dozvedieť o jeho živote viac. Ba dokonca vám možno povie svoj pôvod a prezradí svoje dve dalšie mená, ktoré pozná len málo vlkov. Aragorn sa však bude zdržiavať pri hraniciach, keďže jeho prirodzenosťou je obraňovať hranice území. Nemá potrebu sa družiť vo svorkách, skôr má sklony byť v malom spoločenstve vlkov s rovnakou filozofiou. Keď sa s Aragornom bližšie zoznámite a prejdete mu cez kožu, poznáte jeho pravé ja naplnené vrelou láskou a úprimným a čistým srdcom. Aragorn by sa nikdy neuchýlil k beztrestnému zabíjaniu. Skôr sa všetko snaží vyriešiť slovne, ale ak príde na vec, tak sa vie dobre brániť. Povieme si na rovinu, Aragorn je úprimný a pravdomluvný vlk, hoc zakrýva svoj pôvod. Nikdy by
sa neuchýlil ku klamstvu, ak by tým nezachránil život svoj a život svojich priateľov. Ale ako to bude s jeho životom na Niwatskom území? To nik nevie.

Dovednosti 
Síla
1 LVL | 10%1 LVL | 10%4%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Výdrž
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%6%
Rychlost
1 LVL | 10%1 LVL | 10%7%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Inteligence
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%5%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Zajímavosti
Aragornov rod Telcontar znamená Chodec, čo je prezývka, ktorú používal najmä pri hraniciach a pochode divočinou.
Meno Elessar odkazuje na to, že je urodzeného pôvodu, no zároveň poukazuje na ťažkú životnú skúšku.
Jeho rodina však, žiadne tituly nemala, oba získal a keď odišiel od Elronda a osamostatnil sa.
Aragornov meč sa volá Andúril-plameň západu.
Plášť si zapína na hrudi pomocou spony v tvare listu.
Na krku skryto nosí zelený kameň omotaný koženou šnúrkou, dostal ho od jednej vlčice, ktorú poznal pri dospievaní na Elrondovom území, je to spomienka naňu. Obaja si boli istý, že sa už viac neuvidia.
Aragorn je urodzeného pôvodu, jeho rodokmeň sa dá vystopovať dlhé generácie dozadu. Tvrdí sa, že on je právoplatný dedič svojho kniežactva no, tento titul, už dávno pre neho nič neznamená. Vzdal sa žezla na severe a odišiel do divočiny a zvolil si život hraničiara.

MINULOSŤ
Arathorn bol mocný vlk, vo svorke uznávaný a tešil sa priazni vodcu. Netrvalo dlho a Arathorn sa stal Betou svorky. Vtedy dospel, bol v rozkvete svojich síl a vodca sa pomaly pripravoval na to, že prenechá žezlo severnej svorky Arathornovi. Ten mal však iné starosti. Zmámila ho láska ku krehkej Gilraen zo s usedného územia. Bola to nádherná vlčica. Mala múdry strieborný pohľad a srsť mala čiernejšiu ako noc. Bola krásna ako luna v splne a niet divu, že si ju Arathorn zamiloval. A to nie len pre jej nadpozemsky nádherný vzhľad. Miloval ju celým svojim srdcom. A Gilraen tiež. Aratho rna mala rada tak ako nikoho pred tým. Proste, láska na prvý pohľad. Arathorn bol vlk mocný a jeho striebristý kožuch ostro kontrastoval s Gilraniným čiernym. Na farbe predsa nezáležalo. A netrvalo dlho a Arathorn si priviedol Gillraen do svorky ako svoju novú partnerku. Tak začalo obdobie, ktorá bolo pre oboch vlkov veľmi prospešné. Arathorn sa ujal vedenia svorky a spolu s Gilraen počali potomstvo, jednej noci, kedy strieborná luna bola v splne, vtedy tí dvaja spojili svoje srdcia v jedno a započali nový rod. Prešil dva mesiace a Gilraen očakávala každým dňom pôrod. Vlčica čierna ako bezmesačná noc niesla tehotenstvo ťažko. Predsa len bola jemnej kostry a vlačiť dva mesiace ťažké potomstvo si vyžiadalo svoju daň. Jej telo zoslablo a Gilraen udržiavala pri živote len viera v zdravé potomstvo. Jednej noci sa jej začali pôrodné sťahy. Jej krehkým telom prechádzali záchvevy bolesti a Arathorn ju strážil pri najmenšom náznaku bolesti. Nakoniec Gilraen porodila tri utešené vĺčatá. Nad ránom už tri valčeky ležali pri matkinom bruchu a Sali životadarné mlieko. Gilraen pôrod prežila. Arathorn sa tešil zo svojho potomstva. Mal potomkov, ktorým mohol odovzdať svorku… prvorodené vĺča dostalo meno Aragorn. Druhé, dostalo meno Ardener a to tretie malo meno Esgaroth. Lenže obe mladšie mláďatá sa nedožili jedného týždňa. Ostal len Aragorn. O dva mesiace bola Arathornova svorka vystavená útokom iných svoriek. Svorka pod vedením Arathorna žila v ustavičnom strachu o svoj život, pretože boli stále pod tlakom iných svoriek. Raz sa k Arathornovi doniesla zvesť, že decimujú západné pohraničie. A tak sa vybral s dvanástim i najsilnejšími vlkmi zo svorky brániť hranice. Gilraenho od toho odhovárala. Posledné týždne chradla a vojna si vyberala na nej krutú daň. Bola obdarená vnímaním udalostí budúcich a tak sa desila toho dňa, kedy sa Arathorn vyberie brániť svoju krajinu. Bola vychudnutá a jej telo bola kosť a koža. Popritom sa starala o malého Aragorn a tak ako len najlepšie vedela. Malý vĺčik nevedel, čo sa to okolo neho deje, ale uvedomoval si, že jeho otec odchádza. Privinul sa k jeho nohám a pritisol si ňufák do jeho hustej srsti. Arathorn nerád opúšťal svoju rodinu, ale mal povinnosť voči svojej svorke. Gilraen musela malého Aragorna odtiahnúť od Arathorna násilím. So slzami v očiach sledovala Arathornovu družinu ako mizne za stromami. „Och Aragorn, ťažko mi je na srdci.“ riekla synovi a malý vĺčik obrátil svoje strieborné oči na matku. O pár hodín začula Gilraen vlkov, ktorý sa vracali zo západného pohraničia. Vstala a vybehla z brloha vlkom naproti. Malý Aragorn sa jej motal v pätách a kvílivo nariekal, pretože ho mať zobudila v prostred noci. Gilraen jeho nárek nebrala na vedomie a hnala sa k vlkom. „Kde je Arathorn“ spýtala sa, pretože svojho partnera nevidela napredku.„Kde je Arathorn?“ spýtala sa po druhý raz a o čosi nástojčivejšie. Zrazu sa obrátila ku stromom,z polesia sa vytrmácal zvyšok skupiny. „Arathorn!“ vyštekla v slzách a rozbehla sa vlkom naproti. Dotkla sa každého z nich ňufákom a prebehla dozadu sprievodu. Mohutný vlk niesol akési bremeno. Opatrne zložil svojho druha z chrbta. Bol to Arathorn. Skrvavený, plytko dýchal, ale bol to on. Vrhla sa k nemu a začala mu olizovať líce. Arathorn voľačo zachrchľal. „Kde…Kde je Aragorn. Kde je môj syn?“ zachroptil. „Arathorn.“ zaskuhrala Gilraen. „Prosím neumieraj.“ zaplakala. Aragorn ich sledoval a pribehol k matke. Potom sa vrhol k svojmu otcovi. Arathorn sa s vypätím všetkých síl nadýchol. „Aragorn, toto bude tvoja svorka, si jedinečný, máš schopnosti o ktorých nik netuší. Si vládca severu, si knieža…“ riekol a oblizol svojmu synovi ňufák. Opäť položil hlavu do trávy. Vrhol pohůad na Gilraen a skonal. Gilraen prepukla v plač. Vedela čo chcel Arathorn povedať. Bála sa toho. Bála sa synovho osudu. Obávala sa, že skončí ako jej partner. Trpko zaplakala a svojho partnera pochovala. Bolo to smutné ráno, neveselé. Aragorn nevedel, čo znamená smrť, ale cítil to vo vzduchu. Nerozumel, prečo ho jeho matka odviedla preč. Nerozumel prečo ho nechala u Elronda a u jeho rodiny. Vytratila sa z jeho živta, tak ako Arathorn. Už ju nikdy po tom nevidel. Zostal u Elronda, u vlka ktorý mal mnoho skúseností a navyše mal dvoch synov. Boli ušľachtilého rodu, podobne ako ich otec. Elrond prestal používať meno Aragorn a dal mu meno Elessar. Elssar spolu s oboma bratmi, dvojčatami, ktoré sa podobali ako vajce vajcu sa naučil mnohé. Lov ho bavil a získaval nové a nové skúsenosti. Elrond bol zatrpknutý a mlčanlivý, neprezrádzal Elessarovi jeho pôvod, jeho pravé meno.Keď Elessar dosiahol vek dvoch rokov, zavolal si ho Elrond k sebe. Boi sami. Len on, mladý vlk plný sily a múdry postarší vlk. „Aragorn.“ zavolal na neho pravým menom. Aragorn na sa pozrel na Elronda. Nerozumel mu. Veď bol predsa Elrondov syn. Alebo mu Elrond klamal? Veď sa volal Elessar. „Aragorn, tvojím otcom bol Arathorn. Si knieža severu a právoplatným vládcom severnej ríše.“ riekol Elrond Aragornovi pravdu o jeho pôvode. „Tieto informácie si zachovaj v tajnosti. Lebo tvoji nepriatelia sú všade. Idú ti po krku. Všade majú špehov…“ Elrondov hlas prešiel do zlovestného šepotu. „To je pravda?“ neveriacky sa spýtal Aragorn. „Áno je. Na úsvite tretieho dňa opustíš moje územie.“ riekol a potom odišiel do lesov svojho územia.Štvrtého dňa, posledného dňa u Elronda sa Aragorn prechádzal pod stromami. Bol májový spln a všade sa niesla vôňa jari a blížiaceho sa leta. Aragorn sa mlčky prechádzal pod striebornými brezami a užíval si svoj posledný deň u svojho pestúna. Vedel, že to nie je jeho otec, ale mal ho rád. Ako tak zadumane chodil, medzi stromami zazrel matné svetlo. Rozbehol sa za ním. Bol to len mesačný svit. Ale zrazu akoby sa precitol zo sna. Pred očami uzrel vlčicu. Modré oči v jej čiernej srsti žiarili ako dva diamanty. Aragorn takmer prestal dýchať. Bola ako lesná víla. Akoby bola z iného sveta. „Kto si?“ spítal sa ochromene. „Ja? Ja som Umdóniel. Večernica.“ zasmiala sa vlčica. „A ty?“ spýtala saho. „Som Aragorn syn Arathornov.“ riekol. Mal jej to hovoriť? Mal byť v utajení, Elrond vravel… No vlčica ho prekvapila. Privolila aby sa spolu poprechádzali. Aragorn bol v siedmom nebi. Nikdy nezažil, blízkosť tak nádhernej vlčice. „Som Arwen, Elrondova dcéra.“ povedala Aragornovi, ktorý zrazu zastal. „Prečo som ťa tu nikdy nevidel“ vyjachtal prekvapene. „Žila som vo svorke svojej matky.“ odvetila a švihla chvostom. Aragorn tomu nerozumel, táto vlčica sa mu páčila viac a viac. Rozbúdilo mu to srdce, ale vedel, že Elrond to nepovolí… Keď sa noc blížila ku koncu, Arwen zastala. „Aragorn, Arathornov syn.“ riekla. Odmlčala sa a tam pod blednúcim svitom hviezd vyriekla. „Ty… Tebe…“ oči sa jej rozšírili akoby lapala po dychu. Strhla si z krku zelený kameň, a uviazala ho okolo krku Aragornovi. „Nezabudni na mňa.“ šepla mu do ucha a oblizla ho na ňufáku. Aragornom prešlo jemné vzrušené svrbenie. „Arwen ja  to nemôžem prijať.“ povedal a pozrel sa jej do očí. „To čo je moje, môžem dať tomu komu chcem.“ povedala. „Nezabudni.“ šepla mu do ucha a ticho ako tieň odišla od Aragorna. Bol prekvapený, vôbec nevedel či sa mu to len snívalo, alebo to bolo naozaj. Ale bolo to naozaj. Keď sa Aragorn pozrel na svoju hruď uzrel tam zelený kameň od Arwen. Čiže to nebol len sen. Na Arwen nezabudol, ten kameň nosí dodnes, na spomienku na ich spoločné stretnutie. Ráno však dostal od Elronda plášť a meč , Aragorn musel do sveta. Nezachovali sa zmienky o tom, čo robil pospas putovania, ale očitý svedkovia hovoria o vlkovi, zaodetom v perleťovosivom plášti s mečom . Ten vlk sa potuloval popri hraniciach. No existuje záznam v severských svorkách onávrate vodcu, no on prevziať žezlo odmietol. Vtedy im povedal, „Som Telcontar, Elessar a môj otec patril do vašich svoriek. Ja však svoj otec nie som.“ povedal im vtedy a zvrtolsa na odchod až za ním strebristý plášť zavial. Už ho však nevideli. Počuli však že stal sa dobrovoľne tuláckym hraničiarom. Hraničiari boli vlkmi, ktorými všetci opovrhovali, pretože sa zdržiavali mimo dianie svoriek. Jeden vlk sa o Aragornovi vyjadril „Nie každé zlato trbliece sa, no však ten, kto nosí meč znovu skutý, ten kráľom bude.“ Tak vravel ten vlk. Bola to múdra reč. Aragorn sa však rozhodol ísť ďalej, opustil známe kraje a opustil rodnú zem. Jeho kroky zaviedli do zemí Niwatských.

Vlastnictví

Schopnosti:

Předměty: 
Hraničářská náušnice, Talisman Mens nexus, Talisman vodní clony, Soví ponožky, Dýka, Soška Yllin – Dračice míru
Úkryt:
Malý úkryt (Hraničářské doupě – Hranice Kirigakure a Ishimury, západ)
Magmatická vrstva, Světlo Siria

Patron:
Balrog (Patron – Láva) – Démon z plameňa (Durinova zhuba) Jeden z temných strážcov – ♂

© David Karlsson