JirHa Aqua de Fëe’neriz


Jméno
JirHa Aqua de Fëe’neriz

Druh / Pohlaví
95% vlk, 4% pes, 1% drak / Samec

Rodina
Rodiče: Matka: Asuka de Fëe’neriz, Otec: Akio Aqua
Sourozenci: Vexiën, Moondance, Velicius

Partner 
– – –

Potomstvo 
– – –

Magie
Angustiins motum animi
1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Tato magie je tím typem, který působí pořád, bez ohledu na přání jeho nositele – ten ji tedy nemůže ovládat. Jde o zábranu používání veškeré magie a kouzel – nikdo, kdo je zrovna s JirHou, tak neovládá své magie a i všechny magické předměty zmizí či ztratí magické schopnosti, takže jsou JirHa a všichni, kdo jsou s ním, odkázáni pouze na fyzické vlastnosti (záleží na levelu magie). Ani on sám nedokáže kvůli této magii používat jakékoli magií spojené předměty, nedokázal by ani vyvolat patrona či s ním komunikovat. Je to kvůli faktu, že Augustiins motum animi je dominantní vůči ostatním magiím a blokuje je v území neviditelného kruhu (kolem nositele magie), které bude dále nazýváno jen jako ‚bariéra‘.
Její působení se mění s jednotlivými levely, které nejsou vždy pravidelné – schopnosti přibývají zvláštním způsobem, někdy rychleji, někdy pomalu:

0. level: Vlci v blízkosti vlčete cítí, že je tu bariéra, která se snaží omezovat jejich magie, ale jiný účinek nemá.
1. level: Okolí JirHy může používat magie, všechny však působí zmírněně – vlk přijde v ovládání o 1 level. Magické předměty fungují jen napůl (magická křídla neunesou celou váhu, soví ponožky propustí zvuk i nějaký pach, náušnice vynechávají, drápy se prodlouží jen nepatrně a jed na ně nemá takovou účinnost, vlci JirHovi mohou myšlenky číst jen částečně atd.). Magie působí v nejbližší vzdálenosti od jeho vysílače – v okruhu pěti metrů (všemi směry).
2 a 3. level: Okolí JirHy už nemá snadné ovládání magií, které opět slábnou. Nelze komunikovat s živočichy. Nejen, že teď už není jednoduché magii vůbec vyvolat, protože je tu ta bariéra, která ji blokuje efektivněji, ale už ubírá i 2 – 3 levely magie (záleží na aktuálním levelu nositele). Magické předměty fungují stejně jako v 1. levelu, když není vysílač magie v bezprostřední blízkosti (3m od JirHy – v takovém případě působí jen minimálně). Magie nyní působí v okruhu 10ti metrů kolem JirHy.
4. a 5. level: Působení magických předmětů zůstává stejné, jako v předchozím případě, ale magie už jsou omezovány o 4 – 5 levelů magie (-II-). Magie působí v okruhu 15ti metrů. Bariéra přestává propouštět magické útoky ovládané za hranicí bariéry (vrhání ohnivých koulí, praskání země, kameny vržené magií, úponky, tornáda, atd…).
6. a 7. level: Magické předměty nefungují, bariéra nepropustí ani schopnost čtení myšlenek. Patrona nelze vyvolat a komunikace s ním je omezená. Magie přicházejí o 6 – 7 levelů (-II). JirHova magie v tomto případě působí v okruhu 17ti metrů.
8. level: Přestávají fungovat talismany, magické předměty a všelijaké komunikace s patrony, magickými bytostmi, bohy i jinými zvířaty, nelze je vyvolat, dokonce i obrany proti magiím a schopnosti týkající se duše nefungují. Všichni vlci v okolí vysílače přicházejí o 8 levelů ovládání jejich magie. Magie působí v okruhu 22ti metrů a do bariéry se už nedostane ani jeden útok magie.
9. level: V bariéře, která má teď 28 metrů v poloměru, už zůstává i těm nejzdatnějším vlkům (s magií na levelu 10) jediný level ovládání, protože bariéra už má sílu ubrat 9 levelů. Nefungují zde žádné magické předměty ani schopnosti, i výbava úkrytů přestala s tímto levelem fungovat. Magie působí v okruhu 25ti metrů.
10. level: S poslední úrovní už nelze ovládat jakoukoli s magií spojenou věc, nelze ji ani vyvolat. Nelze ani komunikovat se zvířaty, která jsou v době pobytu v bariéře bez pána – zkrátka cizí magie uvnitř kruhu nefunguje vůbec. Bariéra je tak silná, že nepropustí žádný útok magií vyvolaný, magické předměty mizí a objeví se až po opuštění kruhu, který má teď 35 metrů v poloměru. Bytosti v kruhu jsou tedy odkázáni pouze na své fyzické vlastnosti.

Povaha 
Vlče
JirHa se na první pohled zdá jako malé a ustrašené vlče, což by na něj i sedělo, ale jen při prvním setkání. Řádně využívá svého věku ve svůj prospěch, aby na sebe upoutal pozornost a zazářil se znalostmi, které se na sebe snaží nabalovat všude, kde to jen jde. Je tedy zvídavý a hravý, není však zrovna poslušný a netouží po společnosti, dokud sama nepřijde. Nevadí mu vrhat se do problémů, protože je možná až příliš sebejistý a myslí si o sobě moc – přeceňuje se. Když mu někdo něco dává za vinu, urazí se a nemluví s vámi, dokud vám neodpustí.
Puberťák
V této fázi se už soustředí sám na sebe a většinu zdrojů prostě odkopne jako prázdnou plechovku. Snaží se být zajímavý, odlišovat se od davu, ale drží se spíše v ústraní a nestrhává na sebe schválně tolik pozornosti, jako předtím. Začal být velice náladový a v záchvatu vzteku je schopen téměř čehokoli, všechno si však i přesto rozmýšlí a jedná tak, aby se mu to alespoň nějak vyplatilo. Jeho city se stávají světu nepřístupné a velice rád kritizuje všechno kolem něj. Je v něm však i srdce schopné citu a přátelství, ale to nedává najevo a drží si chlad a snaží si získat autoritu. Jedinou výjimkou, kdy se chová jako přátelský vlk je když je ve společnosti vlků, na kterých mu nějakým způsobem záleží.
Dospělý
Jeho chování se moc nezměnilo od jeho dob dospívání. Je stále chladný a s ostatními nekomunikuje, a když už se s někým dostane do řeči, nechová se mile. Je upřímný, někdy až moc, což může jeho okolí mnohdy urážet. Jemu jsou však názory ostatních ukradené, myslí si své a většinou si za tím stojí. Když ho někdo vytočí, čeká na odplatu. A odplata může být různá – od nečekaného útoku ze zálohy, až po pomstě na tom, na čem dotyčnému záleželo. Vidí světlo i tmu, které se smísilo do šera, do kterého ponořil svůj svět. Přesto bude věrný až do konce, když tomu nebude nic překážet a nebude mít důvod rodinu a smečku opustit. Drží si své přátele, protože ví, že se mu to může vyplatit. Když však nemá náladu, nikdo ho nerozmluví. Své problémy nikomu nevnucuje a snaží se je řešit sám.

Dovednosti 

Síla
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%3%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Výdrž
1 LVL | 10%1 LVL | 10%5%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Rychlost
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Inteligence
1 LVL | 10%1 LVL | 10% 1 LVL | 10%5%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Zajímavosti
– srst krátká, ale drsná a hustá
– tlapky s rudou barvou při bližším prozkoumání mírně voní po krvi
– sportovní postava
– perfektní reflexy
– za každou špatnou věc, kterou provede, se mu za uchem objeví jedno ptačí pírko
– oči hnědé s odlesky zlaté a červené

Vlastnictví

Schopnosti:
SD – Velký skok, SS – Voňavý kožíšek
Předměty:
Soví ponožky, Dýka
Úkryt: