Varox Fireshadow Double Killer


Jméno

Varox Fireshadow Double Killer (Přezdívka – Ragnarok (Rag)

Druh / pohlaví
Vlk / samec

Rodina
Matka – Roxynor Fireshadow
Otec – Varg Killer
Sourozenci –  Rïalta, Tenebris, Riteru, Haymitch, Ragnarok – Varox, Beatrix,Gwendolyn, Molly, Tamsa

Partner
– – –

Potomstvo
– – –

Magie
Ohnivý a ledový Orb
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1%
To znamená že Varox nejdříve zkamení, jeho tělo je v této podobě bez srsti. Vypadá jako bez kůži a s kamennými svaly. Jeho tělo v tuto fázi magie zcela zkamení, když chce, skrze pukliny mezi pomyslnými svaly se objeví buď zářivě rudá nebo modrá barva. Tuto barvu a tudíž i moc získávají i jeho polštářky na tlapkách. Jeho magie se dělí tak jako u jiných na levly.
1. lvl – Zkamenění, což znamená, že bude mít vylepšenou ochranu od okolí. Jeho váha se ztrojnásobí. Jeho tělo bude takřka nedotknutelné. Je nedotknutelný vůči ledu a ohni, hlavně proto, že jej částečně tvoří také. Když zazáří jeho pukliny, z těla mu začne vycházet buď chladivá, nebo hřejivá pára. Nijak extra jen se to děje kvůli okolním teplotám, během pár chvil se rozplynou. Jeho síla v této změně získává na dvojnásobnosti.
2. Lvl – V tomto levlu se jeho schopnosti moc nemění, naopak se přidává na intenzitě ohledně Chladu a Tepla. Z jeho puklin vzestupuje více a více tepla. Dokáže svým teplem vyhřát během pár minut celé velké doupě, či jej ochladit. Když vleze do jezírka, tak dokáže buď vodu zahřát na 50C či jí zmrazit jak při -10C ovšem nějakou dobu tam musí strávit. Když takhle vleze do řeky či velkého jezera, jeho teplota se kolem něj může zvednout ale o pár metrů dál je již stejná. Dokáže ovšem spálit při zakousnutí se, či přimrazit čumák k sobě.
3. Lvl – Jeho síla magie se zvedá, dokáže v této podobě strávit mnohem delší dobu jak předtím. Ovšem jeho magie mu v tento level pomáhá i jinak. Při změně na ohnivého orba z jeho těla mohou vyšlehnout plamínky. Dokáže tímto způsobem ožehnout okolo svých tlap zem na několik centimetrů. Či zchladit. Ovšem nejen zem ale u tvora na kterého sáhne.
4. Lvl v tomto levlu je jeho magie rozšířená. Z jeho spár na těle dokážou vyšlehnout již větší plameny a jeho dotek dokáže velice znepříjemnit dny. Jeho tlapy dokážou dosáhnout teplot, při kterých se vlkovi či tvorovi bude smažit kůže. Jeho magie se rozšíří až k zubům, které z vnitřní strany dosáhnou stejné možnosti jako jeho spáry na těle. Budou moct jak zažehnout tak zchladnout.
5. Lvl Polovic magie. V tento level se akorát navýší síla a váha kamene. Ovšem, nebude s muset měnit pokud bude chtít aby jeho zuby či tlapy buď žhnuly, či chladili. Jeho dech bude až ohnivý, ale plameny chrlit nebude. Stejně jako jeho chladivý dech. Nebude přímo nic dělat, ale už to bude znát. Znát to že spěje k navýšení.
6. Lvl Varox pocítí, že nejen jeho síla ale i jeho výdrž se zdvojnásobuje. V kamenné podobě dokáže setrvat již několik dní. Jeho oči se změní buď na žhavé uhlíky či na ledové krystaly. Nejen v podobě kameně ale i v normální. Jeho tlapy budou dosahovat vysokých a velice nízkých teplot. V tento level se dokonce naskytne možnost samo léčby. Stačit bude jen potřít šrámy kamennou směsí, kterou rozžhaví až do tekutého stavu (magma) a nanese jej na své ‚jizvy‘ které může získat samozřejmě jen při vlčí podobě. Poté je prudce zmrazí a je dokonáno. Když se poté změní na vlka, bude bez jizev a normálně se srstí.
7. Lvl jeho léčení se zlepší až na velké šrámy, hluboké rány, naraženiny a pohmožděniny. Jeho stupeň jak tepla tak chladu se stále zvyšuje, dokáže rozehřát zem pod tlapami, a po delší době se od okolí jeho tlap v několika centimetrech. Při častějším vypilování dokáže teplotu zvyšovat či naopak zvyšovat mnohem rychleji. Dokáže se rozběhnout po vodě a zmrazit ji pod sebou tak rychle že přes ní může běžet, na zemi může zem zase nechat nabrat vysoké teploty. Při takovémto použití se mohou kameny rozpouštět do lávy a dřevo začít hořet, takřka během chvilky. Ale od daného místa kde se Varox drží. Jeho teplota vydechovaného vzduchu je čím dál tím lepší. Dokáže výdechem chladivého vzduchu zmrazit předmět na půl metru od sebe a stejně tak rozehřát či zapálit. Ovšem stále je to jen lehce do červena či modra zbarvená pára.
8. Lvl Jeho léčení opět postupuje. Nyní dokáže léčit naštípnuté kosti, prasklé až rozdrcené, velké a hluboké rány – léčení po boji s větší šelmou než je vlk je nyní opravdu jednoduché. Jeho magie získává na intenzitě ohledně Vzdálenosti využití. Změna z vlka na kámen je takřka ve vteřině, dokáže se měnit častěji, rychleji a na delší dobu. Jeho teplota dosahuje až 2metry od něj. Vzduch z jeho plic je jasně červený či modrý.
9. Lvl V tento okamžik dokáže Varox léčit i urvané končetiny či vážné rány. Jeho léčení je zdokonaleno natolik, že jej může využít tak, že jeho tělo začne vylučovat onu směs samo, a tím se i sám léčí. Teplota z něj dosahuje během chvíle do vzdálenosti 3metrů. Jeho dech je modrý až zářivý a připomíná ledové krystalky a stejně tak rudý dech, který až připomíná oheň. Jeho tělo dokáže zažehnout celé, či se pokrýt vrstvou ledu. Dokáže onou vrstvou ledu pokrýt i někoho jiného. Opět Pozor! Tento level mu umožňuje rozlišovat! Komu chce a nechce ublížit. V předchozích levlech jeho teplota útočila na vše jenže v tento, již dokáže odlišovat co a jak.
10. Lvl V tento moment je jeho magie nejsilnější. Může se léčit i v podobě vlka a veškeré jeho schopnosti jsou vypilované na 1. Dokáže je provozovat ve vteřinách. Sám ovládá teplotu jak kolem sebe tak v sobě. Dokáže zařídit, že okolo něj je nulová teplota ledového orbu ale uvnitř něj až tisíce celsia. Dokáže chrlit oheň i ledové krystaly. Je těžkopádný a když do sebe nahmotní dost kamene okolo sebe, dokáže změnit i svou kamennou podobu. Ovšem jako vlk je zcela stejně velký.

Extra magie
Kameny
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Extra magické útoky
EMÚ Rostliny – Uvěznění úponky

Povaha
Varox jako vlče bude velice zvídavý a odvážný. Bude milovat své rodiče a bude vysoce chápavý. Nejdříve bude mlčet a nebudě nijak navazovat vztahy s ostatními, bude soběstačný a rád bude sám. Ovšem přítomnost náhodně získaných přátel nebo rodiny bude vítat. Bude se rád potloukat v lesích a chodit na vycházky. Bude souboj s ostatními brát jako dokonalou možnost k pilování dovedností a rád bude získávat nové a nové zkušenosti.
Jako teaneger bude velice hrdý na své kořeny, bude to dávat najevo, až si nakonec můžou vlci kolem myslet, že je pyšný a straní se ostatním proto, že jimi opovrhuje. Ovšem on se ostatním bude stranit proto, že bude sám objevovat sebe. Bude chtít pracovat sám na sobě, nebude získávat rád přátele, jako vlče dost osamostatní. Bude rád lovit a bude si užívat volnosti. Nebude chtít patřit k žádné smečce, naopak bude chtít být sám za sebe a bude se cítit nejlépe jen ve společnosti. Zní to jako kdyby byl ten největší narcis ale on nebude nikomu věřit. Ovšem bude mít rád rodinu a bude jí navštěvovat. Bude za ní stát a bude hrdý na každého kdo patří do jeho krve.
Jako dospělý vlk velice zmoudří a jakmile dosáhne úplnosti své magie, a zároveň dovedností, bude chtít, aby o něm věděl svět. Bude chtít patřit mezi nejsilnější vlky a bude chtít rozesít svou sílu na celý Niwat. Bude chtít stát po boku nejdůležitějších a ukázat svou sílu. Bude mu to trvat ale chce aby vlci znaly jeho jméno. Jedno jak ale chce to… bohužel se rozhodne pro variantu síly. Bolesti, utrpení a násilí. Bude chtít aby se vlci klaněli jen jej ucítí. Aby viděl že k němu mají úctu. Aby viděl že se pod jménem Varox Fireshadow Double Killer lámou kolena a vlci padají.
Není jen zlí a nepříjemný. Je i soucitný, když vidí že vlk nechce bojovat nebo už nemlže, nedorazí jej. On nechce rozlévat krev jen chce aby vlci viděli jeho sílu, aby viděli jeho moc. Není moc výřečný, nechápe hru a málo kdo jej ke hře dokáže přimět. Má úctu k vlčicím a nerad jim ubližuje a když vidí, že vlk je od pohledu slabší, je k němu soucitný a dává mu prostor. Varox není jen zlí a moci-chtivý, naopak když mu dá vlk možnost je citlivý a dokáže být i jemný a něžný. Ovšem tuto jeho povahu zná jen pár vlků. Například rodina, která si jeho zodpovědnosti, oddanosti a ochranitelské pudu může na nejvýše chválit. Když se někdo spřátelí s Varoxem, má přítele jak na celý život tak i po něm. Varox je oddaný kořenům a proto je pro něj samotnou ctí chránit rodinu a někdy i přátele svých nejbližších. Varox bývá nezlomný, když si něco umane, málo co jej dokáže přesvědčit o opaku.
Je vnímavý a rád se prohání ve své jednoduché podobě orba (čistého kamene) než se teprve začne měnit na jednoho z orbů – ledový či ohnivý. Varox je tichý vlk a často i nekontaktní. Je přemýšlivý a někdy až svým tichým a klidným postojem deprimuje. Někdo říká že je bezcitný protože city nedává moc najevo, a vlci co dokáží vidět do něj.. mají většinou pravdu. Varox má své srdce pod tvrdou kamennou skořápkou jak pocitově, tak fyzicky. Ale to neznamená že ne neproniknutelná… někdo říká že Varox nepláče, ale jsou chvíle, když Varoxe nikdo nevidí, že si lehne a z ničeho nic tečou jeho slzy proudem… Jeho tělo tímto způsobem ventiluje pocity které on sám neumí vyjádřit. On slzy neprožívá, on jen leží, mlčky zírá do prázdna a tečou mu slzy. Někdy ledové krystalky a někdy se jeho slzy okamžitě vypařují. Ovládá to pomocí magie.

Dovednosti
Síla
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%
Výdrž
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL
Rychlost
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%0 LVL0 LVL
Inteligence
1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%1 LVL | 10%5%0 LVL0 LVL0 LVL0 LVL

Zajímavosti
Varox je vysokého vzrůstu po svých předcích jež nebloudily Niwatem. Má v kohoutku 95cm ale jako vlče má jen velké tlapy. Jeho oči jsou čisté jak hladina vody, lehce se v nich odráží pouze modrá a červená. Vidí ovšem dokonale. Jako jiní.
Jeho oči se neváží na magii, stejně tak jako jeho polštářky. Mohou teplotu regulovat sami bez proměny na orba.

Ostatní
V jedné z Orbových podob – ledová je úplně stejná jen místo červené je modrá

Vlastnictví

Schopnosti:
Komunikace s býložravci, Komunikace v mysli, Mentální ochránce 9
Předměty:
Stříbrná náušnice, Zlatá náušnice, Úlomek parohu jeleního lesního démona.
Úkryt:

Rinhon; gorilo-nosorožec (magie – teleportace); ♂