Dovednosti

Máme zavedeny čtyři dovednostní hodnoty a hodnoty magie. Dovednostmi jsou síla, výdrž, rychlost a inteligence, o kterých budeme nyní hovořit jako o procentech – na profilu Tvého vlka jsou však znázorněny v tlapičkách, přičemž každá jedna černá tlapička = 10% v dané dovednosti. Přesný přepočet z tlapiček na procenta je pro Tebe, hráči, však naprosto irelevantní, Tobě stačí pouze porovnávání jednotlivých hodnot, je absolutně nepotřebné znát přesná procenta.
Síla určuje vlkovu schopnost a intenzitu, s jakou je schopen rozdávat útoky, jak moc jeho útoky mohou poškodit a ublížit soupeři. Zároveň udává, jak moc silný bude útok, provedený pomocí magie – ale pouze druhotně. Tedy v případě, že vlk použije magii, primární síla magie bude rovná levelu, ve kterém vlk použitou magii má. Pokud by se ale stalo, že proti sobě zaútočí dvě magie ve stejném levelu, vyšší sílu bude mít ten vlk, který vyšší sílu má v této dovednosti.
Výdrž, narozdíl od síly určuje to, kolik vlk unese útoků. Určuje, kolik toho vlk „vydrží“, kolik ran je mu možné naložit, aniž by padl vyčerpaný k zemi. Udává mimo jiné i to, jak dlouho je vlk schopný bojovat, nebo vykonávat nějakou fyzicky náročnou činnost.
Rychlost je další dovedností, která tentokrát určuje, jak rychle vlk dokáže uhýbat před útoky a jak rychle je dokáže rozdávat. K tomu, aby bylo možné napsat jako reakci na ‚kousl jsem ho‘ něco ve stylu „včas jsem uhnul“, je zapotřebí rozdíl mezi dovednostmi protivníků minimálně 40%. Na rovnost rozdaných a získaných ran dohlíží administrátor, pochopitelně v závislosti na dovednostech a těchto pravidel.
Inteligence by měla správně určovat to, jak moc inteligentní a rafinované plány dokáže vlk vymýšlet. Ke vší smůle ale, jen těžko lze odhadnout jaká je pravděpodobnost nápadu A při inteligenci x za předpokladu melounu letícího z nebe. Proto se jako inteligence označuje především psychická síla. Schopnost odolávat psychickým útokům, ale také schopnost vyrovnávat se s životními trablemi. Do jisté míry je na ní závislá i míra toho, jak moc schopný je vlk ovládat svoji magii.

Maximální hodnota, které je možné dosáhnout, je deset černých tlapiček, nebo-li 100%. Ovšem potom nastává problém – vlci by byli všichni stejní – a to nikdo nechce. Proto přichází na scénu Drak Osudu a jeho Extra dovednosti.
V REKONSTRUKCI – ZKOUŠKU NEZLE ZATÍM DĚLAT