Zeiss

Zákony smečkyMapaProfese Zeiss

Nejvyšší post a tedy vůdce smečky. Je hlavním článkem smečky, vše řídí a vede celou smečku, která za ní stojí ve zlém i v dobrém. Má hlavní slovo, musí se poslouchat a jakýkoliv čin proti ní je považován za zradu. Může dělat, co se jí zlíbí.

Naiome

 

Je post pro zástupce alf. V nepřítomnosti alfy přebírá vůdcovství smečky. Může tedy přijímat vetřelce a měnit posty ve smečce. Může lovit a mluvit s alfou bez oslovení ‚Alfo‘, ‚Můj pane, Vládče‘ atd. Může vlastnit klidně i více vlků.

Gwen Gwen

 

Post pro vlka, jenž je považován za nejsilnější článek smečky (po alfách). Jedná se o vlka věrného smečce, ale ne dostatečně na to, aby získal post bety. Vlci s tímto postem jsou nejčastěji nasazováni do důležitých bojů.

Easy Easy

 Man’yak

Blue Haired - the hunting a bird by Toru-cz Nira Deam Umbra Gorthaur

avatar Tenebris FK

 Tristan

 

Nesmí se týrat, ani zabíjet, nemůže být majetkem a může lovit. Je to věrný vlk smečky, který je nejčastěji využíván pro mise za hranicemi či na kontrolu území. Také má na starost nové kappy.

haskelinea Asmia V Nihilum Cruelle
Asklépios Dead Demon

 Aura z rodu Queen Elsa

Nab Naberius Erain Crowiere

Ragnarok

 Sauron

 

Obyčejný článek smečky. Může se týrat, ale ne zabíjet, nemůže být majetkem. Smí lovit.

Acheron1 Acheron BlackFire

Argdemm Argdem Telcontar (Naiomin učeň)

avatar Aysu Contactel (Naiomin učeň)

 Cairo

 Ghost

Noemie Noemie

North Northie de Hermes z rodu Gája

 Ose Arashi Fireshadow Killer (Naiomin učeň)

 Sauromedea  (Naiomin učeň)

Toshiro

  Varox Fireshadow Killer

 Yungul Solsticio Sanginea (Naiomin učeň)

 

Nejnižší post člena smečky. Je to post, o který žádný vlk nestojí, neboť je v podstatě ve smečce trpěn pouze jako obětní beránek. Omega nemá právo na život, může se týrat a zabíjet, může z ní být něčí majetek (který se musí půjčovat výše postaveným), nemá právo lovit.

 

Malé, zvědavé a chlupaté kuličky, potomci vlků ze smečky, kteří byli přijati.