Život a smrt

Smrt je nedílnou součástí života. Proto i tady smrt hraje jistou roli.
Jedním ze způsobů, jak Tvá postava může zemřít, je, že ji někdo připraví o život. To musí probíhat pod dohledem minimálně jednoho administrátora, který posoudí, zda byla dodržena všechna pravidla, která jsou více popsána níže. Při souboji musí každá postava dát šanci tomu druhému bránit se. Hráči tento souboj odehrají minimálně v pěti příspěvcích, ve kterých dostala oběť šanci k úniku. Navíc ten příspěvek těsně před zabitím protivníka, musí obsahovat jasné MIMOHERNÍ varování, že pokud oběť okamžitě neuteče, přijde o život. Pokud se toto všechno událo, je Tvá postava (v případě, že byla obětí) považována za mrtvou. A ty jako hráč máš tři možnosti. Buď necháš svou postavu odejít do věčných lovišť Rintintinových, nebo svou postavu vzkřísíš, nebo z ní uděláš ducha, který neodejde do věčných lovišť a zůstane mezi živými.
Do věčných lovišť Tvá postava odejde snadno. Stačí jen napsat příspěvek do příběhu o tom, jak opouští tento svět.
Duch již ztratil magické schopnosti, které měl za života. Vidí a slyší jej jen vlci s komunikací s duchy (nebo magií, která to umožňuje). Elitní vlci se mohou po své smrti zjevovat a být viděni a slyšeni kýmkoliv v Mayorské pyramidě a stejně jako ostatní duchové i v okolí Stromu moudrých prapředků.
Vzkříšení je o něco složitější. Duch Tvé postavy musí podstoupit zkoušky, které mu zadá Drak Přírody. Je však nutné ochránit tělo Tvé postavy, aby zůstalo v co nejlepším stavu. Pokud by totiž nezůstalo v takovém stavu, v jakém ho Tvoje postava opustila, už by se nemohla vrátit. Vzkřísit někoho však lze jen jednou a jen jednu Tvou postavu.

Dalším způsobem, jak Tvá postava může zemřít, je stáří. Stejně jako v reálném světě, i tady živočichové stárnou. Zvířata se zde dožívají 15ti herních let, což jsou čtyři reálné roky (12 let) a čtyři reálné měsíce (3 roky jakožto mládě). Pokud se vlk dostane do věku 15 let, je povinen napsat tuto skutečnost do Tématu změn a Drakem Přírody mu bude určen den, kdy zemře stářím. Toto lze zvrátit jedině přidáním se mezi Elitní vlky.